Institutionen för maskinteknik, TIMA

Institutionen för maskinteknik, TIMA

Institutionen för maskinteknik är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Prefekt: Johan Wall
Institutionskoordinator: Lena Brandt Gustafsson

Institutionen utgör en vital del av BTH och har så gjort ända sedan starten 1989. Vårt arbete är inriktat på aktiviteter som bygger kompetens för en modern digital produktutveckling och som därmed stödjer tillverkande företags transformation mot ett hållbart samhälle, via utvecklingen av innovativa och hållbara produkter.

Inom forskning och utbildning arbetar vi inom ett brett spektrum, från grundläggande maskinteknik via beräkning och simulering till innovativ och hållbar produkt- och tjänstesystemsutveckling.

Vi integrerar framgångsrikt vår forskning och utbildning med såväl lokala som nationella/internationella företagsmässiga och samhälleliga utvecklingsinsatser, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta bygga upp vår och våra partners kapacitet. Vi har stor synlighet av vår verksamhet och en tydlighet i den tredje uppgiften; samverkan.

Vi vill stödja företag och organisationer både i att vara mer effektiva i sin utveckling (dvs. inkrementella förbättringar) och i att finna helt nya lösningar för marknaden (dvs. radikal innovation). Våra studenter är en viktig resurs, både under pågående utbildning (projekt- och examensarbete) och efter avslutade studier (medarbetare).

Vi arbetar i hög grad inom BTH:s profil ”Tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt” och med mottot ”In real life” och har i våra laboratorier modern utrustning och system för att stödja produktutveckling, prototypframtagning och visualisering.

Personal vid institutionen

Aeddula, Omsri Kumar

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385427
 • E-post: omsri.kumar.aeddula@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J3426

Barlo, Alexander

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385520
 • E-post: alexander.barlo@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J3411

Berghuvud, Ansel

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385510
 • E-post: ansel.berghuvud@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3420

Bertoni, Alessandro

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385502
 • E-post: alessandro.bertoni@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande professor
 • Rum: J3402

Bertoni, Marco

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385533
 • E-post: marco.bertoni@bth.se
 • Tjänsteställe: Unknown
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3413

Blaschke, Peter

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385512
 • E-post: peter.blaschke@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Föreståndare
 • Rum: G214A

Brandt Gustafsson, Lena

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385709
 • E-post: lena.brandt.gustafsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Institutionskoordinator
 • Rum: J3532

Carleton, Tamara

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: tamara.carleton@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Gästforskare

Cockayne, William

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: william.cockayne@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Gästforskare

Elfsberg, Jenny

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: jenny.elfsberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Unknown
 • Tjänst: Industridoktorand

Frank, Bobbie

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: bobbie.frank@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Forskare

Frank, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: martin.frank@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Hermann, Madeleine

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: madeleine.hermann@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Gästlärare

Islam, Shafiqul

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385505
 • E-post: shafiqul.islam@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Postdoktor
 • Rum: J3415

Jagtap, Santosh

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385564
 • E-post: santosh.jagtap@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/Docent
 • Rum: J3417

Jiten Machchhar, Raj

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385526
 • E-post: raj.jiten.machchhar@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J3426

Johansson Askling, Christian

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385576
 • E-post: christian.johansson.askling@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3409

Kao-Walter, Sharon

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385506
 • E-post: sharon.kao-walter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3412

Larsson, Andreas

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385555
 • E-post: andreas.larsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Docent
 • Rum: J4212

Larsson, Tobias

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385525
 • E-post: tobias.larsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J3418

Magnevall, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385531
 • E-post: martin.magnevall@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J3425

Peng, Wu

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: wu.peng@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Pettersson, Ulf

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385529
 • E-post: ulf.pettersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Institutionstekniker
 • Rum: G214B

Pilthammar, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: johan.pilthammar@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Adjungerad universitetslektor

Prinselaar, Lena

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385538
 • E-post: lena.prinselaar@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3403

Ruvald, Ryan

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385578
 • E-post: ryan.ruvald@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J3415

Scurati, Giulia Wally

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385549
 • E-post: giulia.wally.scurati@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Postdoktor
 • Rum: J3425

Sigvant, Mats

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: mats.sigvant@bth.se
 • Tjänsteställe: Unknown
 • Tjänst: Adjungerad universitetslektor

Ståhle, Per

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: per.stahle@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Gästprofessor

Tatipala, Sravan

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385711
 • E-post: sravan.tatipala@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J3415

Toller, Carl

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385571
 • E-post: carl.toller@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J3426

Wall, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385509
 • E-post: johan.wall@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/ prefekt
 • Rum: J3410

Walter, Mats

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385508
 • E-post: mats.walter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2115

Wejletorp, Markus

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • Telefon: 0455-385566
 • E-post: markus.wejletorp@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J3424

Yan, Zhang

 • Institution/Enhet: Institutionen för maskinteknik
 • E-post: zhang.yan@bth.se
 • Tjänsteställe: Unknown
 • Tjänst: Industridoktorand

Forskning

Slambildning forskning

Forskningen har sin bas i ämnet maskinteknik och är inriktad på att produktutveckling ska leda till innovation för ett hållbart samhälle.

Inom forskningen tittar vi på metodik för produktutveckling, simuleringsdriven design och modellbaserad utveckling. För att produktutvecklare i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt ska kunna förutse, beskriva, bedöma och förbättra produktegenskaper behövs både metoder och verktyg. Design-, utvecklings-, analys- och simuleringsmetodik, behövs för att kunna förutsäga en produkts tekniska egenskaper sett över dess livscykel. För att göra detta krävs breda eller specialiserade ingenjörskunskaper samt kunskaper i simulering.

Ett mål för forskarna är att utveckla metoder och verktyg för företagsledare och produktutvecklare inom produktutveckling. Inom forskningen används avancerade IT‐hjälpmedel för till exempel analys, modellering, simulering, visualisering, optimering, produktdatahantering och distribuerat ingenjörsarbete kopplade till experimentella metoder. Forskarna studerar exempelvis vilka produktförbättringar som kan göras inom värdedrivna utvecklingsmodeller, kunskapsåterkoppling, mekaniska och mekatroniska system, hållfasthetslära, och brottmekanik.

Mer information om vår forskning här.

Utbildning

Fotografi på tjej vid whiteboard som kollar tillbaka på två andra studenter

Våra utbildningar ges i nära symbios mellan forskning och samarbetsföretag, för att se till att eleverna får en ”in real life” -upplevelse och att ”ingenjörens skrivbord” är modernt och uppdaterat med metoder och verktyg.

Våra forskare och lärare är aktiva och i flera av BTH: s utbildningsprogram, och det är de som är särskilt nära oss som kan hittas här.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×