Maskinteknik

Maskinteknik

Forskningen har en ämnesmässig bas i maskinteknik och fokuserar på digital produktutveckling och konstruktion där nya verktyg och metoder är i fokus för att stödja företag när de utvecklar nya innovativa och hållbara lösningar.

Fotografi på student som styr en radiostyrd grävmaskin, en annan student tittar på

Inom forskningen tittar vi på metodik för innovativ digital produktutveckling, simuleringsdriven och modellbaserad utveckling, tillsammans med analysmetoder av produkter och material. För att produktutvecklare ska kunna förutse, beskriva, bedöma och förbättra produktegenskaper – i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt – behövs både teori, metoder och verktyg. Dessutom behövs det design-, utvecklings-, analys- och simuleringsmetodik för att kunna förutsäga en produkts tekniska egenskaper sett över dess livscykel. Detta kräver breda eller specialiserade ingenjörskunskaper samt kunskaper i simulering. Ett mål för forskarna är därför att utveckla metoder och verktyg för produktutvecklare och beslutsfattare inom produktutveckling.

Forskarna studerar exempelvis vilka produktförbättringar som kan göras via värdedrivna utvecklingsmodeller, innovationsteknik och kunskapsåterkoppling. Andra områden som forskarna fokuserar på är mekaniska och mekatroniska system, hållfasthetslära och brottmekanik.

Inom forskningen används avancerade digitala hjälpmedel för till exempel analys, modellering, simulering, visualisering och optimering, detta kopplat till experimentella metoder.

Forskningen inom maskinteknik bedrivs i huvudsak vid institutionen för maskinteknik.

Inriktning

Med tekniska forskningsområdet maskinteknik som bas finns följande forskningsaspekter:

  • Innovationsteknik
  • Konstruktionsautomation
  • Kreativ konceptgenerering
  • Lean produktutveckling
  • Modelldriven produktutveckling
  • Produkt-tjänstesystem
  • Produktutvecklingsmetoder och verktyg
  • Simuleringsdriven produktutveckling
  • Strukturanalys
  • Värdedriven utveckling

Forskningen sker inom labbet PDRL – Product Development Research Lab som leds av Professor Tobias Larsson och Professor Marco Bertoni och använder en strategi för tidig kreativ problemlösning och datorsimuleringar (digitalisering) för att generera idéer, skapa, uppskatta, modellera och medvetet driva utvecklingen av produkt-tjänstesystem i en industriell kontext, härav kallar vi detta simuleringsdriven (SDD) produktinnovation (PI) med fokus på produkt-tjänstesystem (PSS).

Forskningen hjälper företag att möta de komplexa utmaningarna när de går mot en situation där de behöver utveckla mer hållbara produkter och tjänster, och förutse prestanda (ekonomisk, ekologisk, teknisk) innan lösningen skapas. Detta ställer nya krav på ingenjörerna som är involverade i produktutvecklingen. De får allt fler aspekter och alternativ att tänka på hela tiden, hållbarhet är en av faktorerna.

Exempel på applikationsområden:
Flyg, rymd, fordon, marinteknik, tunga transporter, hälsoteknik

Exempel på offentliga finansiärer:
KKS, VINNOVA, EU, Tillväxtverket och Region Blekinge.

Exempel på samarbetspartners:
GKN Aerospace Engine Systems, Volvo Cars Corporation, Volvo Construction Equipment, Kockums, TetraPak, Sandvik Coromant, Dynapac mfl.

Läs mer om projekt/forskning och utbildning inom maskinteknik:

Citat från en av våra partner

Vårt samarbete med BTH är ett väldigt lyckat partnerskap. Vårt företag är i en mycket spännande transformationsfas där vi ger BTH bra exempel att forska på. Eftersom BTH samarbetar med andra branscher som redan har gjort sina övergångar från produkter till tjänster, kan vi till exempel få kunskap om beprövade metoder istället för att uppfinna allt själva.

Jenny Elfsberg, Director of Emerging Technologies vid Volvo Construction Equipment

Exempel på projekt

Model Driven Development and Decision Support+

Model Driven Development and Decision Support+

This research profile will in co-production mode develop, disseminate, and integrate relevant, user-friendly and efficient support methods and tools for sustainable product-service system innovation into business leaders’, business developers’ and product developers’ working environments that enable and inspire industry to thrive in the changing global context. This is continuation of original profile.

Image with text about BTH's research included in IVA's 100 List 2020

Läs mer om projektet

PREDICT – Prediktering av försträckning och brott för komplexa lastfall inom plåtformning

PREDICT – Prediktering av försträckning och brott för komplexa lastfall inom plåtformning

Syftet med PREDICT är att uppnå ökad noggrannhet i prediktering av försträckning och sprickor genom att utveckla avancerade materialmodeller, kalibreringstekniker och effektiva finitelementssimuleringar, vilket kan möjliggöra robusta predikteringar av formbarhet.

Läs mer om projektet

Applied fracture mechanics in package openings

Applied fracture mechanics in package openings

Ett mål i detta projekt är att genom experiment och simulering få en bättre förståelse för karakteriseringen av paketets och förpackningsmaterialets olika funktion, dvs mekaniska parametrar och styrmaterialmängder av kontinuummaterialparametrar. Detta för att öka möjligheterna att förbättra produkter och lösningar till kunder.

Läs mer om projektet

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning.

Läs mer om projektet

Virtual Production Studio Lab | 2022-2024

Virtual Production Studio Lab | 2022-2024

The Virtual Production Studio Lab project is led by Blekinge Institute of Technology and will be a technically innovative arena and a place where the movie and gaming industry meets the traditional manufacturing industry and creates excellence in Blekinge. The VPSL will be the infrastructure foundation for a clustre within Virtual Production, and together with the business community do research and develop the technology, as well as create training courses and educational programmes to secure the skills needed around the technology.

Läs mer om projektet

RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology | 2023-2027

RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology | 2023-2027

RESIST is a five-year project that has emerged from the need to make regions more resilient to climate change. The project will adopt a new practical framework in which climate adaptation pathways will be tested in four EU regions with different socioeconomic profiles: Southwest Finland, Central Denmark, Catalonia and Central Portugal.

 

Läs mer om projektet

Kontaktperson

tobias larssonTobias Larsson, professor
Ämnesföreträdare, maskinteknik
E-post: tobias.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 25

Forskare

Ansel Berghuvud

Ansel Berghuvud
Universitetslektor

Alessandro Bertoni

Alessandro Bertoni
Biträdande professor

Marco Bertoni

Marco Bertoni
Professor

Tamara Carleton

Tamara Carleton
Universitetslektor

William Cockayne

William Cockayne
Universitetslektor

Shafiqul Islam

Shafiqul Islam
Universitetslektor

Martin Magnevall

Martin Magnevall
Universitetslektor

Leon Poot

Leon Poot
Doktorand

Ryan Ruvald

Ryan Ruvald
Postdoktor

Johan Wall

Johan Wall
Universitetslektor/prefekt

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×