BTH ska stödja industrin i att utveckla hållbara lösningar

Extended reality

Extended Reality (XR), kommer att förändra våra industrier och påverka framtidens ingenjörer, operatörer och kunders arbete. Nu får BTH medel av Vinnova för att under tre år arbeta med hur XR ska kunna användas för att stödja industrin i att utveckla, testa, installera och underhålla system med denna teknik. 

–XR är ett paraplybegrepp för Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och annan relaterad teknik som blandar virtuella och verkliga miljöer och objekt. XR har en stor potential att stödja flera industriella aktiviteter under hela produktens livscykel, involvera alla intressenter och spara tid och resurser i processen. Många företag har ett starkt intresse av att integrera XR i sina metoder, men de behöver snabbt utveckla kunskap och kompetens för att dra nytta av dessa teknologier, säger Giulia Wally Scurati, postdoktor i maskinteknik vid BTH.

XR ger bättre förståelse för hållbarhetsaspekter
De visuella upplevelser upplevelser som XR medför kan stödja en bättre förståelse av komplexa system och data, inklusive hållbarhetsaspekter. Denna förmåga kan utnyttjas för utbildning och driftstöd, samt för att kommunicera behov och förväntningar med kunder. XR-miljöer tillåter snabbare och mer exakta bedömningar av möjliga lösningar som leder till bättre beslut. Att förstå potentialen och begränsningarna hos olika XR-tekniker och designa XR-applikationer är dock inte trivialt.

Samarbete med företag
BTH kommer tillsammans med företagen Volvo CE, GKN Aerospace och NKT att forska på hur olika XR-teknologier kan användas för att stödja industrin i att utveckla, testa, installera och underhålla produkter och system, samt planera och genomföra sådana aktiviteter.

–BTH kommer att bidra med sin expertis och infrastruktur inom XR-simulering och visualisering för att förstå vilken XR-teknik som är mest effektiv för olika ändamål och hur XR-applikationer skulle kunna utvecklas och användas, främst för att skapa mer hållbara lösningar. Detta projekt är ett steg framåt för BTH att bli ett test- och kompetenscenter för att bygga samarbeten mellan industri och akademi, samt mellan företag i Blekinge och andra regioner för att experimentera med XR-verktyg, menar Giulia.

Läs mer om projektet.

 

5 juni 2024