Tillgänglighetsredogörelse för bth.se

Tillgänglighetsredogörelse för bth.se

Tillgänglighet för bth.se

Blekinge Tekniska Högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att bth.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Tillgänglighetsanpassning av videoinspelningar

BTH strävar efter att tillgänglighetsanpassa filmer till svenska på webbplatsen.

Majoriteten av våra filmer är tal- och manusdrivna. Störst prioritering har därför undertextning till svenska. I de fall det förekommer grafik eller bilder som ger annan vital information än det talade så syntolkas detta.

De filmer som är bilddrivna syntolkas till svenska.

I förekommande fall undertextas filmer till engelska.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bth.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på bth.se som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Länktext på vissa sidor används för olika destinationer
  • Text i vissa rubriker på utbildningsprogrammens sidor saknas
  • Länk till överhoppningsbart innehåll fungerar inte på vissa sidor
  • Vissa sidor har bilder som saknar alt-tagg
  • Filmer som publicerades innan den 23 september är inte alltid tillgänglighetsanpassade
  • Alternativ till videoinspelningar saknas

Hur vi testat webbplatsen

https://www.bth.se/ har granskats och uppdaterats enligt WCAG-kriterier på nivå A och AA. Sidan har testats internt samt av diverse tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 17-09-2020

Webbplatsen publicerades den 17-05-2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17-09-2020.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×