Strategisk samverkan

Långsiktig strategisk samverkan

BTH har mångårig erfarenhet och kunskap kring nära samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Målet med våra mer strategiska samverkansavtal är att skapa långsiktiga samarbeten för utveckling, utbildning och forskning vid BTH. De är också till för att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften hos våra partner, studenter, forskare och lärare.

BTH har ett flertal strategiska samverkanspartner. Dessa inkluderar till exempel företag som Lindéngruppen, Ericsson, Volvo, Telenor och NKT. De inkluderar även offentliga partner som Blekinges alla kommuner, Region Blekinge, Boverket, Marinen, Kustbevakningen, Trafikverket och Naturvårdsverket.

Även akademiska partner ingår i våra strategiska samverkansprojekt: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Luleå tekniska universitet samt lärosätena inom Lärosäten Syd. Lärosäten Syd är ett samarbete mellan lärosäten i södra Sverige. Dessa innefattar BTH, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp (SLU).

Några av våra strategiska samarbetspartner

Vikten av att ta hand om goda idéer

Innovationskontor Syd (IKS) är en samverkansplattform för Lunds Universitet, BTH och Högskolan i Kristianstad. Syftet är att strukturera och förbättra nyttiggörandet av forskning och kunskap som tas fram vid medverkande lärosäten. Strategin för är ett gränsöverskridande samarbete med gemensamma stöd, strukturer och en gemensam kompetensutveckling.

IKS erbjuder stöd till studenter och forskare att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster som tillför ett värde i samhället. Det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för studentstöd med avseende på innovation och entreprenörskap.

Praktiskt innovationsstöd till studenter och forskare vid BTH erbjuds främst i form av individuell rådgivning och kontaktförmedling. Inom ramen för IKS tillhandahålls också patentrådgivning, nyhetsgranskningar och juridiskt stöd.

Vill du ha mer info? Kontakta Kenneth Henningsson, BTH:s affärsutvecklare inom IKS.

Här kan du läsa mer om IKS

Arenor och samverkansplattformar

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55