Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekt

Fysisk planering är ett yrkesområde som förenklat handlar om att utforma attraktiva miljöer där människor kan bo och trivas på ett hållbart sätt.

En fysisk planerare skapa förutsättningar för lokal utveckling genom att styra framtida användning av mark, vatten och byggd miljö. Du utbildas i att undersöka och förstå hur vår byggda miljö fungerar – och i att utarbeta förslag till omvandling av städer och landskap.

Vid BTH utbildas Sveriges samtliga planeringsarkitekter. Våra utbildningar har mycket goda kontakter med yrkeslivet och flera av kurserna baseras på verkliga fall i städer och kommuner runt om i landet.

Utbildningar inom området

Delta i utvecklingen av våra
fysiska miljöer

– Efter gymnasiet kände jag att jag ville kunna påverka världen, huvudsakligen då inom hållbarhetsfrågor. Jag kände att det var viktigt för mig, och det gav mig lite ångest att tänka på vart världen är på väg.

Idag går Kalle andra året på programmet Fysisk planering. Han uppskattar att utbildningen varvar teori och praktik för att sedan kombinera dem i praktiska projekt. Han ser stora möjligheter att utveckla egna intressen och fördjupa sig i det han tycker är intressant. När han fått sin kandidatexamen har han siktet inställt på en master för att specialisera sig.

– Efter utbildningen blir det jobb på en kommun, ett konsultföretag eller någon statlig myndighet, till exempel Trafikverket. Vi får se vart det tar mig, det finns många intressanta områden.

Man får möjlighet att delta i utvecklingen av våra fysiska miljöer, vilket kommer att vara viktigt i en föränderlig värld som behöver vara mer klimatanpassad och resurseffektiv.

Kalle
Student, Fysisk planering

Tidigare studenter

Image of Louise, alumni

Louise

Tidigare utbildning: Fysisk planering
Yrke: Enhetschef
Arbetsplats: Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Arbetsuppgifter: Arbetar som enhetschef på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, med speciellt fokus på stadsutveckling i yttre västerort.
Image of Anton, alumni

Anton

Tidigare utbildning: Fysisk planering
Yrke: Planarkitekt/planhandläggare
Arbetsplats: Luleå kommun
Arbetsuppgifter: Arbetar med strategier för hur Luleå ska växa och utvecklas som stad. Gör detaljplaner, detaljplaneprogram och utvecklingsplaner.
Image of Markus, alumni

Markus

Tidigare utbildning: Masterprogram i stadsplanering
Yrke: Arkitekt
Arbetsplats: Stockholms stad
Arbetsuppgifter: Arbetar med stadsplanering och projektledning i Norra Djurgårdsstaden.
Image of Sarah, alumni

Sarah

Tidigare utbildning: Masterprogram i strategisk fysisk planering
Yrke: Strategisk samhällsplanerare
Arbetsplats: Region Blekinge
Arbetsuppgifter: Jag jobbar med långsiktig, regional samhällsplanering och regional utveckling, kopplat till Blekinges tillväxt.

Jag har alltid tyckt att design, planering och kreativitet är intressant, därför valde jag fysisk planering.

Dahlia
Student, Fysisk planering

Arbetsmarknaden efterfrågar planarkitekter

Det tog ungefär två månader efter min examen tills jag flyttat upp till Stockholm och börjat jobba.

Markus Hellberg
Tidigare student, Fysisk planering
Planeringsarkitekt, Stockholms Stad

Markus gick programmet Fysisk planering och Masterprogram i stadsplanering och fick snabbt jobb efter examen.

– Man märker tydligt att arbetsgivare eftersträvar att fler planarkitekter från BTH ska söka just till dem. Man är väldigt attraktiv på marknaden, helt enkelt.

Som planeringsarkitekt på Stockholms stad projektleder han större projekt. Han tycker om att få blanda teori och praktik, och samtidigt ha kontakt med många intressen- ter och göra avvägningar.

– Det är ett väldigt ansvar man har som stadsplanerare och planeringsarkitekt.

Han känner att utbildningen fick honom att känna sig redo när han sedan började jobba.

– Framför allt tror jag BTH lärde mig ett nytt tankesätt och att våga lita på de kreativa förmågorna som man utvecklar under studietiden.

Ämnesföreläsning

Fysisk planering
Fysisk planering – vad är det egentligen? Vad gör en planeringsarkitekt och vad är skillnaden mot en ”vanlig” arkitekt? Patrik och Hilma reder ut begreppen.

Studentprojekt

Studentprojekt Fysisk planering - byggstaden

Masterprogram i stadsplanering:
Studio 1 – strukturer

Under den första veckan i kursen Studio 1 – strukturer åkte studenterna på studiebesök till Helsingborg. Där introducerades de till Helsingborg stad och stadsarkitekten.

Studenterna delades in i grupper och varje grupp fick ett fyra kvadratmeter stort papper. Som grund fick studenterna rita upp ett rutnät som de sedan införde en organisk form i.

Illustration av studentprojektet Backcasting

Masterprogram i strategisk fysisk planering:
Backcasting (Älvstaden  2015-2050)

I kursen Framtidsbilder får studenterna göra en backcasting av en redan formulerad vision. Uppgiften är att tänka en process baklänges och fundera över vad som behöver göras för att uppnå mål och vision. Här har studenterna gjort en backcasting av visionen för Älvstaden.

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Utbildningar inom området

Gustav är tidigare student på programmet Fysisk planering. Idag jobbar han som stadsplanerare i Malmö. Hör honom berätta om sin utbildning på BTH. (3:13)

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×