Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekt

Fysisk planering är ett yrkesområde som förenklat handlar om att utforma attraktiva miljöer där människor kan bo och trivas på ett hållbart sätt.

En fysisk planerare skapa förutsättningar för lokal utveckling genom att styra framtida användning av mark, vatten och byggd miljö. Du utbildas i att undersöka och förstå hur vår byggda miljö fungerar – och i att utarbeta förslag till omvandling av städer och landskap.

Vid BTH utbildas Sveriges samtliga planeringsarkitekter. Våra utbildningar har mycket goda kontakter med yrkeslivet och flera av kurserna baseras på verkliga fall i städer och kommuner runt om i landet.

Jag är intresserad av stadsplanering, arkitektur, design och miljöfrågor, vilket gör att fysisk planering passar mig utmärkt.

Zacharias
Student, Fysisk planering

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt