Marin teknik och maskinteknik

Marin teknik och maskinteknik

Maskiner ger möjligheter. Lös framtida utmaningar och skapa lösningar för utveckling med innovativ teknik. Våra utbildningar inom marin teknik och maskinteknik ger teknisk kompetens på olika nivåer, med olika inriktning, och en examen är en väg ut i världen. 

Du har ett tätt och ofta internationellt sam­arbete med näringsliv och andra studenter, det finns även goda möjligheter att lägga en del av dina studier utomlands.

Efter examen kan du hjälpa till att göra framtiden bättre, enklare och effektivare som produktutvecklare, konstruktör, beräkningsingenjör, projektledare eller teknisk projektledare.

Livet efter examen

Det jag fått mycket hjälp av är det mindset som många av mina lärare och professorer framförde – ”Fail fast and fail often”.

Daniel Larmark
Tidigare student, Civilingenjör i maskinteknik
System Owner Short Range Radar, Scania Group

Daniel gick Civilingenjör i maskinteknik och jobbar idag på Scania Group.

– Jag är systemägare för Scanias kortdistansradar, en radar som möjliggör ADAS-funktionalitet (Advanced Driver Assistance Systems) på lastbilar och bussar.

På BTH trivdes han med studiemiljön, öppenheten och att han fick en personlig kontakt och support, eftersom skolan inte är så stor som en del andra.

– Jag lärde mig att lära väldigt snabbt, vilket jag kunnat utnyttja i min karriär – att snabbt anpassa sig till olika situationer, men även ta åt mig information och utnyttja den på rätt sätt för att ta mig framåt.

Framtiden inom maskinteknik är enligt Daniel lovande, särskilt hans område, fordonsbranschen.

– Det vi jobbar mot nu är ”The Shift”, som vi kallar det. Det är mycket miljötänk, en ständig förbättring för att minska bränsleförbrukning, optimera och få ut maximalt av våra produkter – för miljön, helt enkelt.

Mitt drömjobb efter examen är att på ett innovativt sätt förbättra havsmiljön.

Sofia
Student, Civilingenjör i marin teknik

Tidigare studenter

Prosha

Yrke: Mekanikkonstruktör
Arbetsplats: Ericsson AB
Arbetsuppgifter: Utvecklar och ansvarar för mekanikdesignen i Ericssons marknadsledande mikrovågsprodukter för mobila transportnät.

Robin

Yrke: Utvecklingsingenjör
Arbetsuppgifter: Ansvarar för att utveckla ny och befintlig konstruktion, samt planera, driva och följa upp tilldelade uppdrag. Uppdrag som uteslutande bedrivs i projektform där utvecklingsingenjören är projektledare med ansvar för pågående uppdrag, rapportering, team och budget.

Lös problemen innan de uppstår

Violetta jobbar på ett företag som utvecklar maskiner för att optimera olika typer av tillverkning, men går just nu programmet Produktutveckling.

Efter examen går hon sedan från produktionssidan till konstruktionssidan på sin arbetsplats.

– Det bästa är att jag får utlopp för min förmåga att lösa problem och att det är väldigt utmanande. Det är inte en dag som är den andra lik.

Upplägget med distansstudier passar Violettas vardag och ger även ett mervärde.

– En utbildning på distans funkar väldigt bra för mig som studerar med en funktionsvariation som gör att jag tycker det är jobbigt med många och nya sociala kontakter och nya miljöer.

Hon upplever Produktutveckling som en bred utbildning som ändå ger fördjupad kunskap.

– Något jag upplevde som ganska oväntat var hur intressant jag tyckte det var med hållbarhetsaspekten av produktutveckling – och hur mycket man faktiskt kan åstadkomma redan på utvecklingsstadiet av produkten.

Hon upplever Produktutveckling som en bred utbildning som ändå ger fördjupad kunskap.

– Något jag upplevde som ganska oväntat var hur intressant jag tyckte det var med hållbarhetsaspekten av produktutveckling – och hur mycket man faktiskt kan åstadkomma redan på utvecklingsstadiet av produkten.

Det känns givande att hitta lösningar på problem i tillverkningen redan innan de uppstår.

Violetta
Student Produktutveckling

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Civilingenjör i marin teknik


Jakob och Malin berättar om hur det är att gå civilingenjörsutbildningen i marin teknik på BTH. Programansvarige Oskar Frånberg berättar om tankarna bakom programmet, om arbetsmarknaden och om hur framtiden ser ut inom området (2:29, textad)

Ämnesföreläsningar

Det är ur havet vi kommer att hämta framtidens resurser. Oskar berättar om utbildningen med marin spets som finns i Sveriges nav för marinteknisk utveckling, Karlskrona.

Christian berättar att produktutveckling är som att kopiera naturens egna geniala lösningar, samtidigt som man använda digitala modeller för att uppnå önskvärda och hållbara lösningar.

Studentprojekt

Civilingenjör i maskinteknik

Johan Sandberg, vd för Hasslö varv, ville hitta ett sätt att torrsätta båtar. Studenter vid BTH tog fram en metod för att lyfta båtar ur vattnet med hjälp av hydraulik. I det ingår bland annat hållfasthetsberäkningar.

Studenter i maskinteknik visar sina alster

På BTH arbetar vi alltid i konkreta projekt. Därför är våra studenter väl förberedda när de kommer ut till företag och ska utföra sina uppgifter. Här är några exempel på studentarbeten från ett innovationsprojekt.

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Utbildningar inom området

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×