Marin teknik och maskinteknik

Marin teknik och maskinteknik

Maskiner ger möjligheter. Lös framtida utmaningar och skapa lösningar för utveckling med innovativ teknik. Våra utbildningar inom marin teknik och maskinteknik ger teknisk kompetens på olika nivåer, med olika inriktning, och en examen är en väg ut i världen. 

Du har ett tätt och ofta internationellt sam­arbete med näringsliv och andra studenter, det finns även goda möjligheter att lägga en del av dina studier utomlands.

Efter examen kan du hjälpa till att göra framtiden bättre, enklare och effektivare som produktutvecklare, konstruktör, beräkningsingenjör, projektledare eller teknisk projektledare.

Jag värderar hållbarhet väldigt högt. Skolan har en tydlig hållbarhetsprofil och inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling. Därför var valet lätt för mig.

Josefin
Student, Civilingenjör i maskinteknik

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt