Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

BTH har rätt att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management.

Utbildning på forskarnivå erbjuds inom både fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper och leder till licentiat- eller doktorsexamen. Cirka 100 forskarstudenter är verksamma inom 11 olika ämnen varav flera med fokus mot teknik och tillämpad IT.

Utbildning på forskarnivå är grunden för en karriär som forskare och lärare vid högskolor och universitet eller som forskare i industrin. Den kan också leda till många andra spännande jobb.

Ämnesspecifik information finner du i respektive ämnes allmänna studieplan nedan.

Antagning

För att bedriva studier på forskarnivå behöver man vara antagen till forskarnivå.

Tillkännagivande av lediga utbildningsplatser sker via www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/ samt BTH:s officiella anslagstavlor.

Ansökan till utbildning på forskarnivå görs löpande under läsåret och sker i konkurrens med andra.

Antagning till forskarnivå medför oftast en anställning som doktorand vid BTH men man behöver inte vara anställd vid BTH för att vara antagen till forskarnivå. Vid BTH finns till exempel forskarstudenter som finansierar sina forskarstudier genom stipendier liksom med medel från företag, landsting eller kommun.

Ansökan och Information

För att bli antagen som forskarstudent fyller den sökande i ”Ansökan till utbildning på forskarnivå”.

För ärenden som gäller utbildning på forskarnivå går det bra att kontakta BTH:s forskningshandläggare på:
forskningforskarniva@bth.se