Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå erbjuds inom både fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper och leder till licentiat- eller doktorsexamen. Cirka 110 forskarstudenter är verksamma inom 9 olika ämnen varav flera med fokus mot teknik och tillämpad IT.