lediga tjänster bth

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Universitetslektor i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik
Diarienr: BTH 3.1.1-0332-2017
Sista ansökningsdag: 18 oktober 2017

Projektassistent inom programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik
Diarienr: BTH 3.1.3-0333-2017
Sista ansökningsdag: 18 oktober 2017

Universitetslektor i datavetenskap
Placering vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0307-2017
Sista ansökningsdag: 31 oktober 2017