BTH

Lediga tjänster

Välkommen till oss på BTH!

Vi är en av landets tydligaste profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte.  BTH har, trots sin litenhet, en stor andel forskning. Karaktäristiskt för forskningen vid BTH är att den är tillämpad, det vill säga forskningen ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte.

Vår styrka ligger i hur vi arbetar som en liten och självständig högskola. Vi kan och behöver vara öppna för förändringar, snabba i åtgärder, djärva i att bryta mönster och långsamma i att klaga på yttre omständigheter. Vi kan inte vila på gamla lagrar utan måste bevisa att en ung högskola med ett strategiskt arbetssätt kan leverera hög kvalitet inom angelägna områden.

Våra medarbetare är en viktig del när vi ska ge våra studenter värdefulla kunskaper och en spännande studietid och när vi som lärosäte ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

 

Anders Hederstierna
Rektor för BTH

Lediga tjänster

Kommunikationschef
Placering vid kommunikationsavdelningen
Diarienr: BTH-3.1.3-0490-2018
Sista ansökningsdag: 20 augusti 2018

Två postdoktorer i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik
Diarienr:
Anställning 1:  BTH 3.1.5-0479-2018
Anställning 2: BTH 3.1.5-0480-2018
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2018

Universitetslektor i datavetenskap
Placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona
Diarienr: BTH-3.1.1-0252-2018
Sista ansökningsdag 12 september

Universitetsadjunkt i datavetenskap
Placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona
Diarienr: BTH-3.1.1-0338-2018
Sista ansökningsdag 30 september

Rekrytering av ny rektor

BTH är inne i processen för att rekrytera ny rektor, läs mer på: Rektorsrekrytering