bth omgivning

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Universitetsadjunkt i fysisk planering
Placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0005-2017
Sista ansökningsdag 16 februari 2017

Bibliotekarie för tidsbegränsad anställning
Placering vid biblioteket i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.4-0052-2017
Sista ansökningsdag 8 mars 2017