lediga tjänster bth

Lediga tjänster

Rekrytering av ny rektor

BTH har påbörjat processen för rekrytering av ny rektor, läs mer på: Rektorsrekrytering

Lediga tjänster

Två doktorander i fysisk planering
Placering vid institutionen för fysisk planering
Diarienr:
Anställning 1: BTH 3.1.1-0054-2018
Anställning 2: BTH 3.1.1-0055-2018
Sista ansökningsdag: 5 februari 2018

Rektor
Placering vid ledningsenheten
Diarienr: BTH 3.1.3-0044-2018
Sista ansökningsdag: 9 februari 2018

Universitetslektor i omvårdnad,  inriktning psykiatri
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0361-2017
Sista ansökningsdag: 19 februari 2018

Universitetslektor i omvårdnad, inriktning distriktsvård
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0362-2017
Sista ansökningsdag: 19 februari 2018

Universitetslektor i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0363-2017
Sista ansökningsdag: 19 februari 2018

Doktorand i datavetenskap
Placering vid institutionen för datalogi
och datorsystemteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.2-0050-2018
Sista ansökningsdag: 21 februari 2018