BTH

Lediga tjänster

Välkommen till oss på BTH!

Vi är en av landets tydligaste profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vi står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte.  BTH har, trots sin litenhet, en stor andel forskning. Karaktäristiskt för forskningen vid BTH är att den är tillämpad, det vill säga forskningen ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte.

Vår styrka ligger i hur vi arbetar som en liten och självständig högskola. Vi kan och behöver vara öppna för förändringar, snabba i åtgärder, djärva i att bryta mönster och långsamma i att klaga på yttre omständigheter. Vi kan inte vila på gamla lagrar utan måste bevisa att en ung högskola med ett strategiskt arbetssätt kan leverera hög kvalitet inom angelägna områden.

Våra medarbetare är en viktig del när vi ska ge våra studenter värdefulla kunskaper och en spännande studietid och när vi som lärosäte ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Nytt ansökningssystem

Under en period med start den 8 oktober byter Blekinge Tekniska Högskola system för ansökningar. Under denna tid kommer högskolans annonser listas under en av två rubriker på denna sida. För att ta del av alla våra lediga tjänster, är det alltså viktigt att titta under båda dessa rubriker.

För tjänster publicerade innan den 8 oktober e-postar du din ansökan till diarium@bth.se, märkt med det diarienummer som står i annonsen. För tjänster publicerade efter den 8 oktober krävs att du loggar in /skapar ett konto i samband med att du gör din ansökan.

Information om hur BTH behandlar dina personuppgifter i vårt nya system för ansökningar.

Annonser publicerade före 8 oktober

Universitetsadjunkt omvårdnad, vikariat
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0640-2018
Sista ansökningsdag 16 oktober

Annonser publicerade efter 8 oktober