bth omgivning

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Ekonom
Placering vid Ekonomiavdelningen i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.3-0007-2017
Sista ansökningsdag 19 januari 2017

Tre universitetslektorer i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr:
Anställning 1 BTH 3.1.1-0383-2016
Anställning 2 BTH 3.1.1-0470-2016
Anställning 3 BTH 3.1.1-0471-2016
Sista ansökningsdag 31 januari 2017.

Universitetsadjunkt i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0382-2016
Sista ansökningsdag 31 januari 2017

Forskarassistent i datavetenskap med fokus på visuell och interaktiv databehandling
Placering vid institutionen för kreativa teknologier i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0016-2017
Sista ansökningsdag 31 januari 2017

Tre doktorander i industriell ekonomi och management
Placering vid institutionen för industriell ekonomi i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.2-0017-2017, BTH 3.1.2-0018-2017 samt BTH 3.1.2-0019-2017
Sista ansökningsdag 15 februari 2017