bth omgivning

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Biträdande universitetlektor i datavetenskap
Placering vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH -3.1.1-0108-2017
Sista ansökningsdag : 30 april 2017

Projektassistent
Placering vid institutionen för strategisk hållbar utveckling i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.3-0143-2017
Sista ansökningsdag: 4 maj 2017

Två universitetsadjunkter i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr:
Anställning nr 1: BTH 3.1.1-0079-2017
Anställning nr 2: Bth 3.1.1-0080-2017
Sista ansökningsdag: 3 maj 2017

Två universitetslektorer i industriell ekonomi och management
Placering vid institutionen för industriell ekonomi i Karlskrona
Diarienr:
Anställning nr 1: BTH 3.1.1-0074-2017
Anställning nr 2: BTH 3.1.1-0075-2017
Sista ansökningsdag: 8 maj 2017

Universitetsadjunkt inom medieteknik med inriktning mot audiella uttryck
Placering vid institutionen för teknik och estetik i Karlshamn
Diarienr: BTH 3.1.1-0303-2016
Sista ansökningsdag: 8 maj 2017

Universitetsadjunkt i fysisk planering
Placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0115-2017
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Universitetsadjunkt i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0114-2017
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Ekonom
Placering vid ekonomiavdelningen i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.3-0172-2017
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Utbildningskoordinator
Placering vid avdelningen för utbildningsstöd i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.3-0164-2017
Sista ansökningsdag: 13 maj 2017

Tre universitetslektorer i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr:
Anställning nr 1: BTH 3.1.1-0135-2017
Anställning nr 2: BTH 3.1.1-0136-2017
Anställning nr 3: BTH 3.1.1-0137-2017
Sista ansökningsdag: 28 juni 2017