bth omgivning

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Kommunikatör, skribent
Placering vid kommunikationsavdelning inom gemensamt verksamhetsstöd i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.3-0280-2017
Sista ansökningsdag: 23 augusti 2017

Webbansvarig kommunikatör
Placering vid kommunikationsavdelning inom gemensamt verksamhetsstöd i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.3-0281-2017
Sista ansökningsdag: 23 augusti 2017

Professor i fysisk planering med inriktning mot miljövetenskap
Placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0149-2017
Sista ansökningsdag: 25 september 2017