lediga tjänster bth

Lediga tjänster

Rekrytering av ny rektor

BTH är inne i processen för att rekrytera ny rektor, läs mer på: Rektorsrekrytering

Lediga tjänster

 

Universitetslektor i omvårdnad,  inriktning psykiatri
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0361-2017
Sista ansökningsdag: 19 februari 2018

Universitetslektor i omvårdnad, inriktning distriktsvård
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0362-2017
Sista ansökningsdag: 19 februari 2018

Universitetslektor i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0363-2017
Sista ansökningsdag: 19 februari 2018

Doktorand i datavetenskap
Placering vid institutionen för datalogi
och datorsystemteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.2-0050-2018
Sista ansökningsdag: 21 februari 2018

Projektassistent
Placering vid institutionen för hälsa
Diarienr: BTH 3.1.3-0139-2018
Sista ansökningsdag: 26 februari 2018

Ekonom
Placering vid Ekonomiavdelningen inom Gemensamt verksamhetsstöd i Karlskrona.
Diarienr: BTH-3.1.3-0116-2018
Sista ansökningsdag 28 februari 2018

Ekonomiassistent
Placering vid Ekonomiavdelningen inom Gemensamt verksamhetsstöd i Karlskrona.
Diarienr: BTH-3.1.4-0117-2018
Sista ansökningsdag 28 februari 2018

Tre biträdande universitetslektorer i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr:
Anställning nr 1: BTH 3.1.1-0032-2018
Anställning nr 2: BTH 3.1.1-0033-2018
Anställning nr 3: BTH 3.1.1-0034-2018
Sista ansökningsdag: 28 februari 2018

Universitetsadjunkt i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0141-2018
Sista ansökningsdag: 6 mars 2018

Universitetsadjunkt i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0142-2018
Sista ansökningsdag: 6 mars 2018

Universitetsadjunkt i medieteknik
Placering vid institutionen för teknik och estetik i Karlshamn
Diarienr: BTH 3.1.1-0088-2018
Sista ansökningsdag: 13 mars 2018

Universitetsadjunkt i fysisk planering
Placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0028-2018
Sista ansökningsdag: 21 mars 2018

Universitetslektor i fysisk planering
Placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0029-2018
Sista ansökningsdag: 21 mars 2018

Konstnärlig professor i fysisk planering
Placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0030-2018
Sista ansökningsdag: 21 mars 2018