bth omgivning

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Postdoktor inom hållfasthetslära med inriktning på innovativ produktutveckling och modellering
Placering vid institutionen för maskinteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.5-0222-2017
Sista ansökningsdag: 27 juni 2017

Forskarassistent inom Maskinteknik/Innovativ produktutveckling
Placering vid institutionen för maskinteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.5-0223-2017
Sista ansökningsdag: 27 juni 2017

Tre universitetslektorer i omvårdnad
Placering vid institutionen för hälsa i Karlskrona
Diarienr:
Anställning nr 1: BTH 3.1.1-0135-2017
Anställning nr 2: BTH 3.1.1-0136-2017
Anställning nr 3: BTH 3.1.1-0137-2017
Sista ansökningsdag: 28 juni 2017

Internationell koordinator
Placering vid studerandeavdelningen
Diarienr: BTH 3.1.3-0236-2017
Sista ansökningsdag: 2 juli 2017

Tentamensvärd
Placering vid studerandeavdelningen
Diarienr: BTH 3.1.3-0235-2017
Sista ansökningsdag: 2 juli 2017

Mentor
Placering vid studerandeavdelningen
Diarienr: BTH 3.1.3-0234-2017
Sista ansökningsdag: 2 juli 2017

Postdoktor i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.5-0217-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Biträdande universitetslektor i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.1-0215-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Biträdande universitetslektor i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.1-0216-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Universitetslektor i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.1-0214-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Doktorand i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.2-0249-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Doktorand i programvaruteknik
Placering vid institutionen för programvaruteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.2-0250-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Professor i datavetenskap med inriktning mot maskininlärning 
Placering vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.1-0098-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Universitetslektor i datavetenskap
Placering vid institutionen för datalogi och datorsystemteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH – 3.1.1-0100-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Professor i datavetenskap
Placering vid institutionen för kreativa teknologier, i Karlskrona
Diarienr: BTH -3.1.1-0071-2017
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2017

Professor i fysisk planering med inriktning mot miljövetenskap
Placering vid institutionen för fysisk planering i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0149-2017
Sista ansökningsdag: 25 september 2017