BTH löser samhällets utmaningar

Forskning i världsklass med
nytta för samhället

Med inriktning mot digitalisering och hållbarhet har Blekinge Tekniska Högskola tagit ett medvetet steg mot verklig samhällsförändring. Här bedriver vi världsledande forskning och våra ambitioner är höga. På BTH förändrar vi samhället – på riktigt.

Med en tydlig inriktning mot digital och hållbar omställning är Blekinge Tekniska Högskola ett av Sveriges mest profilerade lärosäte och vi brukar leva efter devisen: Vi gör inte allt, men det vi gör är vi riktigt bra på. Det syns inte minst på den internationella genomslagskraft som vår spetskompetens fört med sig i form av framstående forskning och innovationer kring de områden där samhället har stora behov.

Kanske är detta en del av framgångsreceptet – vårt nära samarbete med vår omgivning. Redan från starten för drygt 30 år sedan har forskningen som bedrivs haft örat mot marken och tillämpats i nära samverkan med industri och offentlig verksamhet. När utmaningsdriven innovation kommit på tapeten det senaste decenniet, kan vi stolt säga att vi ägnat oss åt just detta redan från start. På så sätt är BTH en föregångare när det gäller samverkan och förmågan att bedriva samhällsnära och samhällsnyttig forskning och innovation som svar på samhällets största utmaningar. Som teknisk högskola har vi ett ansvar och en unik möjlighet att ge vårt bidrag till både regional och nationell konkurrenskraft och till global hållbarhet.

Samverkan och samarbete är också något som utmärker studiemiljön på BTH. Våra labbmiljöer som hör till våra utbildningar – exempelvis mjukvaruutveckling, marin teknik och hälsa och vård – ger oss en unik chans att koppla ihop olika utbildningsområden. Det här skapar ett tvärvetenskapligt teamwork som föder nya idéer och driver utvecklingen framåt. Ett exempel på en sådan miljö är BTH forsknings- och utbildningsklinik där studenterna får chans att både testa och vara en del i utvecklingen av den teknologi de kommer att vara med och föra ut i vården.

Ett annat styrkeområde, som naturligtvis är kopplat till vår geografiska placering och vårt historiska arv, är utbildningen inom marin teknik. Utbildningen är också ett lysande exempel på hur olika utbildningsområden kopplas samman. Här fokuserar vi inte bara på klassisk skeppsbyggnad, utan här kombineras maskinteknik, AI och visualisering ihop för exempelvis havsbaserad vindkraft – allt för att bidra till både digital och hållbar utveckling.

Välkommen till Blekinge Tekniska Högskola där vi samarbetar för att bygga den framtid vi vill se.

Andreas Larsson, vicerektor, för samverkan, innovation och entreprenörskap

Vill du ta del av vårt tryckta forskningsmagasin? Hör då av dig till info@bth.se.

Effektiv mjukvaruutveckling i världsklass

Man brukar prata om vad som händer med samhället om elen skulle försvinna. Allting skulle drabbas och stanna av. Men vad händer om all mjukvara skulle försvinna? Exakt samma sak. Det menar några av de forskare vid BTH som bidragit till att lärosätet idag är ett av världens främsta inom området.

– Kanske är det just utvecklingen på området som bidragit till den stora relevans som BTH:s forskning fått, både nationellt och internationellt.

Tony Gorschek och Darja Šmite forskar inom programvaruteknik, och där tillhör BTH de bästa i världen.

Läs hela artikeln

Forskarna som ser havet som en resurs

BTH har varit med om att ta fram Sveriges första nationella innovationsagenda för undervattensteknik och forskarna ser många användningsområden – även utanför det marina området.

– Havet är till stora delar en outnyttjad resurs och det finns mycket att utveckla. Verksamheten på BTH har tre huvudinriktningar: säkerhet och försvarsmakt, energi samt marin konstruktion. Marin teknik är inte ett ämne, det är en tillämpning.

Oskar Frånberg, forskare och föreståndare för Nationellt centrum för undervattensteknik.

Läs hela artikeln

AI-forskning som ger
verklig samhällsnytta

AI-forskningen vid BTH fokuserar på säker och effektiv drift av mjukvaru- och molnbaserade system. Dessutom tittar forskarna på datasekretess i digitala samhällen och på trygghetsdata.

– I projektet genomförs världens största studie kring kameraövervakning med målet att minska brottsligheten.

Veselka Boeva och Martin Boldt arbetar båda med samhällsnyttig AI, inom olika områden.

Läs hela artikeln

Så kan AI stärka patientens status

Kan AI vara ett verktyg för att förbättra omvårdnad i mötet mellan människor? Ett spännande projekt vid BTH fördjupar analys av och kunskap om missförhållanden inom vården, som grund för utveckling.

– Vi nyttjar en datamängd från vården för att med hjälp av självlärande klustringsalgoritmer se mönster och fördjupa kunskapen så att missförhållanden kan rättas till, säger Martin Boldt som forskar inom artificiell intelligens.

Läs hela artikeln

Unik klinik för hälsoteknisk forskning

Sedan BTH forsknings- och utbildningsklinik startades för fyra år sedan har utvecklingen gått i rasande takt. På kort tid har Hälsokliniken, som den också kallas, blivit ett nav för utbildning och utveckling framtidens vård.

– Kliniken har ju blivit en hemvist för forskningsprojekt från hela regionen och en miljö där akademi, industri och offentlig verksamhet möts naturligt.

Läs hela artikeln

Viktig roll i landets säkerhetsutveckling

Det rådande världsläget har bidragit till att säkerhet står högt på agendan i många delar av samhället. Samtidigt råder det en stor brist på kompetens för att möta de moderna hoten – och det gör Blekinge Tekniska Högskola högaktuell. Högskolan står nämligen i centrum för ett växande kluster av forskning och utveckling inom säkerhet.

– BTH är en viktig part i framtidens marina säkerhet och dessutom finns landets enda civilingenjörsutbildning med inriktningen marin systemteknik här.

Läs hela artikeln

Här skapas framtidens verkligheter

I maj 2022 stod det klart att ett nytt forskningsprojekt inom datavetenskap startas vid Blekinge Tekniska Högskola. I centrum av forskningen finns utvecklingen av nya, smarta digitala miljöer och visionen om virtuella och inneslutande miljöer, så kallade intelligenta verkligheter.

– Men allt oftare blir de här teknikerna verktyg för andra industrier också. Forskningen i det här projektet kommer att handla om att skapa intelligenta, digitala miljöer som har människan i fokus.

Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap.

Läs hela artikeln

Digital produktutveckling för
en hållbar framtid

Produktutveckling är inte längre bara att skapa en produkt som ger nytta till lägsta möjliga kostnad. Med den snabba förändringstakten i samhället måste produkter också kunna passa in i komplexa system och vara hållbara.

– En digital tvilling är en digital replika, en kopia, av en produkt eller en miljö. Den ger oss och företag en chans att testa olika saker som exempelvis skulle kunna gå fel.

Giulia Wally Scurati, postdoktor inom maskinteknik.

Läs hela artikeln

Sveriges första virtuella filmstudio

BTH har fått resurser för en satsning på virtuell produktion där den nya tekniken kommer att användas både inom forskning och utbildning men även inom den starkt framväxande digitala filmindustrin.

– Den unika tekniken kommer att användas både inom forskning i digital produktutveckling, i samarbete med klassisk industri, och inom den växande filmnäringen.

Läs hela artikeln

Bättre resultat med komplex mätning

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom, men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.

– Det gäller att verkligen förstå den verksamhet man granskar, skrivbordsanalyser ger ofta inte lika användbara analyser.

Läs hela artikeln

Matematik förklarar och möjliggör

Forskningsresultat inom matematik kan vara hundratals år gamla när de blir tillämpade för att möjliggöra rymdfärder, mobiltelefoni, kvantdatorer, DNA-analys, AI och mycket annat. Vad dagens forskningsresultat leder till är omöjligt att veta. Matematiken tillhandahåller verktyg, och utan dessa verktyg riskerar framtidens samhällsproblem att förbli olösta och idéerna kvar i byrålådan.

– Den matematik som möjliggör exempelvis dagens betalningslösningar och GPS är hundratals år gammal. Matematik finns bakom i stort sett allt.

Johan Öinert och Stefan Wagner, forskare inom matematik.

Läs hela artikeln

Systemteknik – hållbar teknik i
samhällets tjänst

Systemteknik är en möjliggörare inom digitaliserings- och hållbarhetsområdet som syftar till att utveckla tekniska system till en fungerande helhet. Det handlar om system för smarta städer och självkörande fordon, digitalisering inom jordbrukssektorn, automatisk bildförbättring, kartering av jordytan, satellitbaserade väderprognoser och klimatmodeller för jorden.

– I nästan alla tekniska framsteg ingår behandling av information från sensorer till människa. Systemtekniken spelar här en avgörande roll för tekniska systemen och människan på många olika sätt.

Läs hela artikeln

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×