BTH LÖSER SAMHÄLLETS UTMANINGAR

BTH löser samhällets utmaningar

BTH:s forskning kommer till nytta på många sätt. Till exempel leder den till nya metoder och produkter hos våra partner, ofta med ökad hållbarhet och effektivisering som följd, eller till att nya företag startas.

BTH:s forskning är tillämpad, vilket betyder att syftet med forskningen är att söka ny kunskap med en bestämd tillämpning som mål. Vi är en av världens mest framstående högskolor inom mjukvaruutveckling och hållbar utveckling.

Forskningen bedrivs inom följande områden: teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård. Dessa områden närmar sig  våra forskare från olika perspektiv.

Vår forskning genomförs i samarbete med såväl näringslivet som samhället, och alltid med ett tydligt fokus – att resultatet ska bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

På denna sida hittar du ett axplock av de samhällsutmaningar vi arbetar med att lösa.

Utmaning #1 : Tågförseningar

Välfungerande och ändamålsenliga kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens attraktiva och hållbara städer. En omfattande trafikutveckling och marknadsmässiga avregleringar har bidragit till att samspelet inom kollektivtrafiken har blivit mer komplext. Det ökar behovet av samordning.

Johanna Törnquist Krasemann är docent i datavetenskap vid BTH samt verksam på deltid vid Linköpings universitet.  Hon har en bakgrund som civilingenjör i Kommunikation och Transportsystem från Linköping, 2001 och har därefter fokuserat på utveckling av mjukvara för planering och drift av tågtrafik.

Förutom att ha arbetat samman ett system för att lösa trafikledarnas vardag inom tågtrafiken, arbetar Johanna Törnquist Krasemann nu med uppföljningsprojekt. Hon har vunnit pris vid RailTokyo 2015 – en internationell konferens om just forskning på tågsystem.

Hon har också blivit publicerad i boken tillsammans med Carlo Mannino, världsledande forskare inom området vid det norska forskningsinstitutet Sintef.

Läs mer om Johannas forskningsprojekt.

 

JOHANNA TÖRNQUIST KRASEMANN

Universitetslektor/docent

johanna.tornquist.krasemann@bth.se

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, Rum K:na J3118, K:hamn 3-307

0455-385881

Utmaning #2 : App för begynnande minnesproblem

I takt med att vi lever längre växer gruppen människor som utvecklar åldersdemens. Det är en samhällsutmaning som BTH:s forskare tagit sig an genom att utveckla en mobilapplikation som kan ge gruppen stöd och en ökad känsla av kontroll.

BTH leder det europeiska forskningsprojektet – Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia – som syftar till att utveckla en mobilapplikation som kan fungera som en personlig assistent i fickan för människor med mild demens. Huvudansvarig är professor Johan Sanmartin Berglund.

Appen kan exempelvis hjälpa människor med minnesproblem att komma ihåg att ta medicin och göra det lättare att dela med sig av hälsodata till närstående eller vårdpersonal. Med andra ord – ge ökad kontroll över den egna vardagen.

Forskningsprojektet har två delar:

  • Att utveckla en användarvänlig design som kan anpassas efter individens behov.
  • Att i stor skala testa appens effekter för användarnas hälsa och livskvalitet.

Läs mer och ta del av två av testpersonernas upplevelse.

SMART4MD är en del av EU:s största forsknings- och innovationsprojekt Horizon 2020 och har tio samarbetspartner i Europa. Läs mer om projektet.

 

JOHAN SANMARTIN BERGLUND

Professor

johan.sanmartin.berglund@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H585A

0455-385471