BTH LÖSER SAMHÄLLETS UTMANINGAR

BTH löser samhällets utmaningar

Utmaning #1 : Tågförseningar

Välfungerande och ändamålsenliga kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens attraktiva och hållbara städer. En omfattande trafikutveckling och marknadsmässiga avregleringar har bidragit till att samspelet inom kollektivtrafiken har blivit mer komplext. Det ökar behovet av samordning.

Johanna Törnquist Krasemann är docent i datavetenskap vid BTH samt verksam på deltid vid Linköpings universitet.  Hon har en bakgrund som civilingenjör i Kommunikation och Transportsystem från Linköping, 2001 och har därefter fokuserat på utveckling av mjukvara för planering och drift av tågtrafik.

Förutom att ha arbetat samman ett system för att lösa trafikledarnas vardag inom tågtrafiken, arbetar Johanna Törnquist Krasemann nu med uppföljningsprojekt. Hon har vunnit pris vid RailTokyo 2015 – en internationell konferens om just forskning på tågsystem.

Hon har också blivit publicerad i boken tillsammans med Carlo Mannino, världsledande forskare inom området vid det norska forskningsinstitutet Sintef.

Läs mer om Johannas forskningsprojekt här Extern hemsida ikon.

 

JOHANNA TÖRNQUIST KRASEMANN

Universitetslektor/docent

johanna.tornquist.krasemann@bth.se

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, Rum K:na J3118, K:hamn 3-307

0455-385881