AI-forskning som ger verklig samhällsnytta

AI-forskningen vid BTH fokuserar på säker och effektiv drift av mjukvaru- och molnbaserade system. Dessutom tittar forskarna på datasekretess i digitala samhällen och på trygghetsdata.

BTH bedriver mycket forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning. En av de involverade är Martin Boldt, docent i datavetenskap. Sedan 2020 driver han ett projekt i samarbete med Malmö universitet och polismyndigheten, där målet är att minska brottsligheten i Malmö genom analys av trygghetsdata.

– I projektet genomförs världens största studie kring kameraövervakning, där vi undersöker i vilken utsträckning kameror i Sverige förebygger brott, ökar känslan av trygghet och påverkar polisens möjlighet till uppklarning. Syftet är att ta fram analysverktyg som skapar större möjligheter för polisens kameragrupper att kombinera sin egen kunskap med utökade data för att nå längre, exempelvis när nya kameror ska placeras ut, berättar Martin Boldt.

Forskarkollegan Veselka Boeva tar ett annat tillämpningsgrepp. Hon medverkar i det stora KK-stödda forskningsprojektet, Intelligenta verkligheter med människan i centrum.

– Projektet är i linje med den AI-forskning som är mest förekommande i Europa, där målet är att förbättra livskvaliteten för människor. Detta till skillnad från USA och Kina, där större fokus läggs på kommersiella vinster, säger Veselka Boeva, professor i datavetenskap.

Hennes team fokuserar på “Adaptive and Distributed AI for Intelligent Realities” – forskning som matchar väl med Sveriges AI-strategi. Teamet undersöker även hur AI-lösningar kan göras mer lättillgängliga och tillförlitliga, för användare inom sjukvården exempelvis.

Alla forskningsartiklar

3 oktober 2023