Forskningsartiklar

Kategori för forskningsartiklar under ”BTH löser samhällets utmaningar”.

Din plats i staden

Publicerad: 2020-05-15

Annika Olofsdotter Bergström undersöker och utvecklar den spelbara staden. Med spel och lek vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska platser. Speldesign har absolut en plats i stadsplanering enligt Annika Olofsdotter Bergström. Hennes forskning handlar om hur människan intraagerar med omgivningen, det vill säga om relationen mellan människan och […]

Read more

Digital produktutveckling för en hållbar framtid

Publicerad: 2020-05-14

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är utvecklat av människans hand. Produktutveckling är den medvetna processen att skapa de ting vi använder oss av i vår vardag. Bilar, flygplan, mjölkkartonger, allt är produktutvecklat. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och leder profilen kring modelldriven produkt-tjänsteutveckling […]

Read more

Virtuella applikationer där människa och maskin möts

Publicerad: 2020-05-14

Forskningen inom visuell och interaktiv datavetenskap förknippas ofta med spel- teknik men det är bara en del av alla möjligheter som finns. Till exempel kan den användas när kirurgen övar på ett ingrepp, vid övning av katastrofinsatser eller för att använda vardagsföremål i 1500-talet. Forskningen handlar om hur teknik används av människor för att interagera […]

Read more

Forskarna som ser havet som en resurs

Publicerad: 2020-05-14

BTH har varit med om att ta fram Sveriges första nationella innovations- agenda för undervattensteknik och forskarna ser många användningsområden – även utanför det marina området. – Energi och säkerhet är två stora samhällsutmaningar där vi kan bidra, säger Oskar Frånberg, forskare och föreståndare för Nationellt centrum för undervattensteknik vid BTH. Vid BTH utvecklas teknik […]

Read more

Raka puckar med AI och big data

Publicerad: 2020-05-14

I samarbete med Telenor har BTH utvecklat teknik som effektiviserar och förbättrar kundservicen. Artificiell intelligens sorterar supportbehov, frågor och förslag vilket ger kortare svarstid och ökad kvalitet. Anton Borg är forskare inom datavetenskap. Med hjälp av tillämpad AI och maskininlärning har han, tillsammans med Telenor, förbättrat kundtjänstprocessen för telefoniföretaget. – Text och tal är tolkningsbara […]

Read more

Säker på nätet

Publicerad: 2020-05-14

Allt större beräkningskraft och allt fler sammankopplade funktioner – massor av möjligheter men tyvärr också risker för illasinnade intrång. Dragos Ilie forskar inom datavetenskap för att göra det svårare och dyrare att utföra cyberattacker. –Drivkraften för dem som angriper är oftast pengar, till exempel att låsa data som du får tillbaka om du betalar eller […]

Read more

Smarta glasögon för bättre vård

Publicerad: 2020-05-14

Charlotte Romares forskning kretsar kring smarta glasögon och på kliniken kan den här innovationen testas. – Vid omhändertagande av en patient kan man välja vilka parametrar som ska synas i glasögonen, kanske EKG, blodtryck, syresättning eller annat beroende på vilket besluts- stöd som behövs. Glasögonen ger snabb överblick samtidigt som man kan fokusera helt på […]

Read more

Så kan AI stärka patientens ställning

Publicerad: 2020-05-14

Kan AI vara ett verktyg för att förbättra omvårdnad i mötet mellan människor? Ett spännande samarbetsprojekt vid BTH fördjupar analys av och kunskap om missförhållanden inom vården, som grund för utveckling. – Vi nyttjar en datamängd från vården för att med hjälp av självlärande klustringsalgoritmer se mönster och fördjupa kunskapen så att missförhållanden kan rättas […]

Read more

Klinik för nyskapade samarbete

Publicerad: 2020-05-14

Vid BTH finns den enda hälsokliniken i norra Europa där lösningar kan utvecklas hela vägen från idé till praktisk användning. Den unika kliniken är en strategisk satsning där BTH drar nytta av högskolans kombination av hälsa, omvårdnad och teknik. Här kombineras forskning, utbildning, innovation, teknikutveckling och praktisk implementering inom områden med potential för stora samhällsvinster. […]

Read more

Möjliggörande mjukvara

Publicerad: 2020-05-14

Mjukvara möjliggör digitalisering, i praktiken. Mjukvara kopplar ihop olika energislag i ett kraftnät likaväl som funktionerna i bilen och bankärendena eller tjänsterna i 1177. Tony Gorschek forskar inom programvaruteknik, och där tillhör BTH de bästa i världen. Mjukvara är abstrakt på det viset att den inte märks när allt fungerar. Tänk flyg, vatten, el, trafikljus, […]

Read more