Forskningsartiklar

Kategori för forskningsartiklar under ”BTH löser samhällets utmaningar”.

Signalbehandling – möjliggöraren i smart teknik

Publicerad: 2021-01-11

Signalbehandling är möjliggörare i smarta städer och självkörande fordon, utveckling av pacemakrar och hörapparater, automatisk bildförbättring, kartering av jordytan, väderprognoser och klimatmodeller. Även Venus höjdskillnader har kartlagts.  Mattias Dahl är professor i systemteknik och Mats Pettersson är professor i elektroteknik. Båda arbetar med systemteknik vid BTH och med det angränsande ämnet signalbehandling. – Våra partner […]

Läs mer

Bättre resultat med komplex mätning   

Publicerad: 2021-01-11

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom, men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.   Mätning av effekter, och av effektivitet och produktivitet, utvecklar forskarna […]

Läs mer

Din plats i staden

Publicerad: 2020-05-15

Annika Olofsdotter Bergström undersöker och utvecklar den spelbara staden. Med spel och lek vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska platser. Speldesign har absolut en plats i stadsplanering enligt Annika Olofsdotter Bergström. Hennes forskning handlar om hur människan interagerar med omgivningen, det vill säga om relationen mellan människan och […]

Läs mer

Digital produktutveckling för en hållbar framtid

Publicerad: 2020-05-14

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är utvecklat av människans hand. Produktutveckling är den medvetna processen att skapa de ting vi använder oss av i vår vardag. Bilar, flygplan, mjölkkartonger, allt är produktutvecklat. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och leder profilen kring modelldriven produkt-tjänsteutveckling […]

Läs mer

Virtuella applikationer där människa och maskin möts

Publicerad: 2020-05-14

Forskningen inom visuell och interaktiv datavetenskap förknippas ofta med spelteknik men det är bara en del av alla möjligheter som finns. Till exempel kan den användas när kirurgen övar på ett ingrepp, vid övning av katastrofinsatser eller för att använda vardagsföremål i 1500-talet. Forskningen handlar om hur teknik används av människor för att interagera effektivt […]

Läs mer

Forskarna som ser havet som en resurs

Publicerad: 2020-05-14

BTH har varit med om att ta fram Sveriges första nationella innovationsagenda för undervattensteknik och forskarna ser många användningsområden – även utanför det marina området. – Energi och säkerhet är två stora samhällsutmaningar där vi kan bidra, säger Oskar Frånberg, forskare och föreståndare för Nationellt centrum för undervattensteknik vid BTH. Vid BTH utvecklas teknik och […]

Läs mer

Raka puckar med AI och big data

Publicerad: 2020-05-14

I samarbete med Telenor har BTH utvecklat teknik som effektiviserar och förbättrar kundservicen. Artificiell intelligens sorterar supportbehov, frågor och förslag vilket ger kortare svarstid och ökad kvalitet. Anton Borg är forskare inom datavetenskap. Med hjälp av tillämpad AI och maskininlärning har han, tillsammans med Telenor, förbättrat kundtjänstprocessen för telefoniföretaget. – Text och tal är tolkningsbara […]

Läs mer

Säker på nätet

Publicerad: 2020-05-14

Allt större beräkningskraft och allt fler sammankopplade funktioner – massor av möjligheter men tyvärr också risker för illasinnade intrång. Dragos Ilie forskar inom datavetenskap för att göra det svårare och dyrare att utföra cyberattacker. –Drivkraften för dem som angriper är oftast pengar, till exempel att låsa data som du får tillbaka om du betalar eller […]

Läs mer

Smarta glasögon för bättre vård

Publicerad: 2020-05-14

Charlotte Romares forskning kretsar kring smarta glasögon och på kliniken kan den här innovationen testas. – Vid omhändertagande av en patient kan man välja vilka parametrar som ska synas i glasögonen, kanske EKG, blodtryck, syresättning eller annat beroende på vilket beslutsstöd som behövs. Glasögonen ger snabb överblick samtidigt som man kan fokusera helt på patienten […]

Läs mer

Så kan AI stärka patientens ställning

Publicerad: 2020-05-14

Kan AI vara ett verktyg för att förbättra omvårdnad i mötet mellan människor? Ett spännande samarbetsprojekt vid BTH fördjupar analys av och kunskap om missförhållanden inom vården, som grund för utveckling. – Vi nyttjar en datamängd från vården för att med hjälp av självlärande klustringsalgoritmer se mönster och fördjupa kunskapen så att missförhållanden kan rättas […]

Läs mer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×