Unik klinik för hälsoteknisk forskning

Sedan BTH forsknings- och utbildningsklinik startades för fyra år sedan har utvecklingen gått i rasande takt. På kort tid har Hälsokliniken, som den också kallas, blivit ett nav för utbildning och utveckling framtidens vård.

BTH forsknings- och utbildningsklinik har trots sin unga ålder redan hunnit bli en viktig miljö för BTH och hela regionen. Redan nu har kliniken växt och behöver byggas ut.

– Sedan kliniken invigdes i september 2019 har intresset varit väldigt stort och den här moderna, unika miljön har varit till stor nytta för studenter, företag och vården. Redan nu behöver vi växa och utbyggnaden har påbörjats, berättar Johan Sanmartin Berglund som är professor tillämpad hälsoteknik.

Hälsokliniken består av tre olika verksamheter, där var och en alla bidrar till teknikutveckling kopplat till hälsa. Faktum är att kliniken är den enda i norra Europa där en lösning kan utvecklas hela vägen från idé till praktisk användning. På Health technology research lab ges forskare eller företag möjligheter att testa hur deras idéer kan komma att fungera inom vården, redan innan produkten eller tjänsten testas på människor. På Clinical trials unit, som är den andra delen av Hälsokliniken, testas exempelvis en produkts effekt och verkan på ett sjukdomsförlopp i en mer direkt mänsklig kontakt. Den tredje och sista delen är Health education lab där högskolans studenter ges chansen att träna och simulera arbetssätt för framtidens hälso- och sjukvård.

– För BTH bidrar Hälsokliniken oerhört mycket till forsknings- och utbildningsmiljön, framför allt för studenterna på våra vårdprogram, men också för de som går en ingenjörsutbildning som i och med Hälsokliniken får en möjlighet att tänka innovativt inom vård och hälsa som annars är ett område som annars kan komma i skymundan, säger Johan Sanmartin Berglund och fortsätter:

– Studenterna som ges chansen att arbeta i en sådan här miljö blir mer attraktiva på arbetsmarknaden och bättre förberedda för att komma ut i sitt yrkesliv inom näringslivet, kommuner och regionen.

Inom regionen har man sett stora positiva effekter sedan öppningen av Hälsokliniken, inte minst under pandemin och i efterdyningarna av densamma.

– Kliniken har ju blivit en hemvist för forskningsprojekt från hela regionen och en miljö där akademi, industri och offentlig verksamhet möts naturligt. Hit kan man förlägga olika forskningsprojekt som kräver en speciell miljö och som annars bara hittas på sjukhusen, utan att få undanträngningseffekter inom vården. Speciellt under pandemin var det svårare att hitta labbmiljöer och utrustning utan att skapa ytterligare negativ inverkan på vårdköerna som skapades, menar Johan Sanmartin Berglund.

Förutom att växa och bli ännu större rent fysiskt så utvecklas även fokus inom kliniken, oftast i samma riktning som inom vården.

– Det vi kan se nu är att vi utvecklas i riktningen mot att hitta arbetssätt för vård utanför sjukhusmiljöerna, exempelvis i hemmet. Vi bygger exempelvis avancerade boendemiljöer för att förbereda studenter att arbeta inom dem. Det kan vara i en hemmiljö med ett diabetessjukt barn, en cancersjuk patient eller en person med demenssjukdom. Behovet av tekniska lösningar och moderna arbetssätt för de här miljöerna är något vi ser kommer att öka framöver, avslutar Johan Sanmartin Berglund.

BTH forsknings- och utbildningsklinik består av tre verksamheter:

• Health technology research lab – här ges forskare eller företag möjligheter att testa hur deras idéer kan komma att fungera inom vården, redan innan produkten eller tjänsten testas på människor.
• Clinical trials unit, – här testar man exempelvis en produkts effekt och verkan på ett sjukdomsförlopp i en mer direkt mänsklig kontakt.
• Health education lab – här får högskolans studenter chansen att träna och simulera arbetssätt för framtidens hälso- och sjukvård.

Alla forskningsartiklar

3 oktober 2023