Fakulteter

Fakulteter

Vid BTH finns två fakulteter som ansvarar för utbildning, forskning och samverkan inom sina respektive områden.

Varje fakultet leds av en dekan som ansvarar för planering, styrning och kvalitetssäkring av BTH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå och av forskning och utbildning på forskarnivå. Dekanerna har inom ramen för en rekryteringskommitté även det övergripande beredningsansvaret för rekryteringen av lärare till högskolan.

Fakulteten för datavetenskaper

Vid fakulteten för datavetenskaper finns följande institutioner:

Institutionen datavetenskap
Institutionen för programvaruteknik
Institutionen för teknik och estetik

Lars Lundberg, dekan, fotoDekan: professor Lars Lundberg
E-post: lars.lundberg@bth.se
Telefon: 0455-38 58 33

Fakulteten för teknikvetenskaper

Martin Andersson

Dekan: professor Martin Andersson
E-post: martin.andersson@bth.se
Telefon: 0455-38 56 57