Studiestöd från CSN

Studiestöd från CSN

När du studerar kan du söka studiestöd, som består av både studiebidrag och studielån. Du söker studiemedel hos CSN, Centrala studiestödsnämnden och all information du behöver finns på deras webbplats.

Bra att veta:

  • Du kan söka studiemedel när som helst under året – men observera att du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in. Så sök i tid!
  • Du kan söka studiemedel även om du ännu inte vet om du blivit antagen till den utbildning du sökt. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka för hela läsåret. Som längst kan du söka för ett år i taget.