Institutionen för programvaruteknik, DIPT

Institutionen för programvaruteknik

Institutionen för programvaruteknik är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den omfattar nästan 50 personer från 19 olika länder.

Prefekt: Michael Mattsson
Institutionskoordinator: Monique Johansson

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och är nu positionerad som världsledande när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarutbildning. Ett nytt civilingenjörsprogram i mjukvaruutveckling startas hösten 2019.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter. En nära samverkan med lokala, nationella och internationella företag främjar att vi tillsammans med industrin banar väg för nya innovationer och framtida tekniska lösningar.  BTH:s forskning inom programvaruteknik är internationellt topprankad och flera av institutionens forskare är internationellt topprankade inom området.

Grafisk bild av samarbetspartners med BTH

 

Personal vid institutionen

Abdeen, Waleed

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385852
 • E-post: waleed.abdeen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2326

Adamov, Oleksandr

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385896
 • E-post: oleksandr.adamov@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2617

Ali, Nauman

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385541
 • E-post: nauman.ali@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J2336

Alégroth, Emil

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385562
 • E-post: emil.alegroth@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/ docent

Angermeir, Florian

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: florian.angermeir@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Badampudi, Deepika

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385884
 • E-post: deepika.badampudi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/ docent
 • Rum: J2618

Bauer, Andreas

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385724
 • E-post: andreas.bauer@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2609

Britto, Ricardo

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385835
 • E-post: ricardo.britto@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Adjungerad universitetslektor

Börstler, Jürgen

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385867
 • E-post: jurgen.borstler@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2331

Chen, Xingru

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385847
 • E-post: xingru.chen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2614

Dorner, Michael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385887
 • E-post: michael.dorner@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2341

Dzamashvili Fogelström, Nina

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385865
 • E-post: nina.dzamashvili.fogelstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2338

Edison, Henry

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385734
 • E-post: henry.edison@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2624

Elahidoost, Parisa

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: parisa.elahidoost@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Eriksson, Anna

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385670
 • E-post: anna.eriksson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Samordnare Utbildning och Forskningsprojekt
 • Rum: J2626

Flyckt, Jonatan

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: jonatan.flyckt@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Frattini, Julian

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385890
 • E-post: julian.frattini@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2341

Fridensköld, Torbjörn

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385544
 • E-post: torbjorn.fridenskold@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2330

Fucci, Davide

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385708
 • E-post: davide.fucci@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J2623

Ghazi, Ahmad Nauman

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385546
 • E-post: nauman.ghazi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Förste universitetsadjunkt
 • Rum: J2337

Gonzalez Huerta, Javier

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385558
 • E-post: javier.gonzalez.huerta@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande professor/Viceprefekt
 • Rum: J2625

Gorschek, Tony

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385817
 • E-post: tony.gorschek@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2613

Iftikhar, Umar

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385869
 • E-post: umar.iftikhar@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2608

Jabbari, Ramtin

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: ramtin.jabbari@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Jedrzejewski, Felix

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385527
 • E-post: felix.jedrzejewski@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2341

Johansson, Conny

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385824
 • E-post: conny.johansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2329

Johansson, Monique

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385806
 • E-post: monique.johansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Institutionskoordinator
 • Rum: J2622

Klotins, Eriks

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385840
 • E-post: eriks.klotins@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2617

Kosenkov, Oleksandr

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: oleksandr.kosenkov@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Laiq, Muhammad

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385857
 • E-post: muhammad.laiq@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2339

Lavesson, Niklas

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385675
 • E-post: niklas.lavesson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2333

Mattsson, Michael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385810
 • E-post: michael.mattsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Prefekt
 • Rum: J2611

Mendez Fernandez, Daniel

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385712
 • E-post: daniel.mendez@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2621

Moe, Nils Brede

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: nils.brede.moe@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Adjungerad universitetslektor

Nasir , Nayla

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385845
 • E-post: nayla.nasir@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2614

Nasir, Usman

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385816
 • E-post: usman.nasir@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2605

Nass, Michel

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: michel.nass@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Projektassistent

Paudel, Bhuwan

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385537
 • E-post: bhuwan.paudel@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2608

Petersen, Kai

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385877
 • E-post: kai.petersen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Affilierad professor

Silva, Lakmal

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: lakmal.silva@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J2319

Sjöberg, Peter

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: peter.sjoberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Smite, Darja

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385719
 • E-post: darja.smite@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2335

Sundelin, Anders

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: anders.sundelin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J2339

Svahnberg, Mikael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385811
 • E-post: mikael.svahnberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J2607

Thode, Lukas

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385819
 • E-post: lukas.thode@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2608

Tomic, Stevan

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: stevan.tomic@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Adjungerad universitetslektor

Unterkalmsteiner, Michael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385815
 • E-post: michael.unterkalmsteiner@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/ docent
 • Rum: J2616

Usman, Muhammad

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385821
 • E-post: muhammad.usman@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/Docent/Studierektor/Proprefekt
 • Rum: J2328

Wnuk, Krzysztof

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385812
 • E-post: krzysztof.wnuk@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Prodekan
 • Rum: J2615

Wohlin, Claes

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385820
 • E-post: claes.wohlin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor emeritus

Yu, Liang

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: liang.yu@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Zabardast, Ehsan

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385892
 • E-post: ehsan.zabardast@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Projektassistent
 • Rum: J2623

Zieris, Franz

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385831
 • E-post: franz.zieris@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande universitetslektor
 • Rum: J2327

Forskning

Forskningen omfattar tekniker, metoder och processer för utveckling av komplexa programvarusystem och tillämpning av systematiska och mätbara metoder för utveckling, drift och underhåll av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter.

Forskargruppen SERL Sweden är en världsledande inom empirisk och evidensbaserad programvaruteknik. Forskningen bedrivs ofta i samverkan med industrin för att lösa faktiska industriella utmaningar och för att stärka våra partners konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter. Ett fokus för forskningen är att göra mjukvaruutvecklingen mer effektiv med bibehållen eller högre produktkvalitet.

Vår forskning i programvaruteknik har stor bredd då vi har kompetens inom allt från tekniska lösningar till affärsfrågor. Vi integrerar topprankad akademisk forskning med stark industriell relevans.

Några områden som studeras är:

 • Affärsmässiga aspekter, ekosystem och innovation inom programvaruteknik
 • Agil/lean mjukvaruutveckling
 • Empirisk och evidensbaserad programvaruteknik
 • Forskningsmetoder
 • Global mjukvaruutveckling
 • Human aspects inom programvaruteknik
 • Kravhantering
 • Mjukvaruarkitekturer, modellering och produktlinjer
 • Processförbättring inom programvaruteknik
 • Produkthantering inom programvaruteknik
 • Programvarukvalitet
 • Sökbaserade metoder inom programvaruteknik
 • Verifiering och validering
 • Värdebaserad produktutveckling
 • Ämnesspecifik didaktik

Mer information om vår forskning och pågående forskningsprojekt.

SESweden

Se förteckning över samtliga doktorer i programvaruteknik

Utbildning

Institutionen har programsvar för följande utbildningsprogram:

PhD Alumni

Raquel Ourigues – 2023
Managing Knowledge Resources in Agile Software Development

Ehsan Zabardast – 2023
Understanding Asset Degradation in Software Engineering

Nasir Mahmood Minhas – 2022
Understanding and improving regression testing practice

Mohsin Irshad – 2021
Realizing the systematic reuse of automated acceptance tests in practice
LinkedIn

Johan Silvander – 2021
Towards Intent-Driven Systems Based on Context Frames
LinkedIn

Farnaz Fotrousi – 2020
Combining User Feedback and Monitoring Data to Support Evidence-based Software Evolution
LinkedIn

Thomas Olsson – 2020
Understanding and Supporting Quality Requirements Engineering in Software-intensive Product Development
LinkedIn

Eriks Klotins – 2019
Software Engineering in Start-up Companies
LinkedIn

Jefferson Seide Molléri – 2019
Views of Research Quality in Empirical Software Engineering
LinkedIn

Muhammad Usman – 2018
Improving Expert Estimation of Software Development Effort in Agile Contexts
LinkedIn

Indira Nurdiani – 2018
Introduction of Agile Practices: Strategies and Impacts
LinkedIn

Bogdan Marculescu – 2017
Interactive Search-Based Software Testing: Development, Evaluation, and Deployment
LinkedIn

Ricardo Britto – 2017
Strategizing and Evaluating the Onboarding of Software Developers in Large-Scale Globally Distributed Legacy Projects
LinkedIn

Ahmad Nauman Ghazi – 2017
Structuring Exploratory Testing through Test Charter Design and Decision Support
LinkedIn

Deepika Badampudi – 2017
Decision-making support for choosing among different component origins
LinkedIn

Michael Unterkalmsteiner – 2015
Coordinating requirements engineering and software testing
LinkedIn

Nauman bin Ali – 2015
Operationalization of lean thinking through value stream mapping with simulation and FLOW
LinkedIn

Ronald Jabangwe – 2015
Software Quality Evaluation for Evolving Systems in Distributed Development Environments
LinkedIn

Mahvish Khurum – 2011
Decision Support for Product Management of Software Intensive Products
LinkedIn

Sebastian Barney – 2011
Software Quality Alignment: Evaluation and Understanding
LinkedIn

Wasif Afzal – 2011
Search-Based Prediction of Software Quality: Evaluations and Comparisons
LinkedIn

Kai Petersen – 2010
Implementing Lean and Agile Software Development in Industry
LinkedIn

Jeanette Eriksson – 2008
Supporting the Cooperative Design Process of End-User Tailoring
LinkedIn

Lars-Ola Damm – 2007
Early and Cost-Effective Software Fault Detection: Measurement and Implementation in an Industrial Setting
LinkedIn

Patrik Berander – 2007
Evolving Prioritization for Software Product Management
LinkedIn

Per Jönsson – 2007
Exploring Process Aspects of Change Impact Analysis
LinkedIn

Tony Gorschek – 2006
Requirements Engineering Supporting Technical Product Management
LinkedIn

Richard Torkar – 2006
Towards Automated Software Testing: Techniques, Classifications and Frameworks
LinkedIn

Miroslaw Staron – 2005
Improving Modeling with UML by Stereotype-based Language Customization
LinkedIn

Kari Rönkkö – 2005
Making Methods Work in Software Engineering: Method Deployment – as a Social Achievement
LinkedIn

Mikael Svahnberg – 2003
Supporting Software Architecture Evolution
LinkedIn

Per-Olof Bengtsson – 2002
Architecture-Level Modifiability Analysis
LinkedIn

Michael Mattsson – 2000
Evolution and Composition of Object-Oriented Frameworks
LinkedIn

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×