Institutionen för programvaruteknik, DIPT

Institutionen för programvaruteknik, DIPT

Institutionen för programvaruteknik är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den omfattar nästan 50 personer från 19 olika länder.

Prefekt: Michael Mattsson
Institutionskoordinator: Svetlana Živanović​

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och är nu positionerad som världsledande när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarutbildning. Ett nytt civilingenjörsprogram i mjukvaruutveckling startas hösten 2019.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter. En nära samverkan med lokala, nationella och internationella företag främjar att vi tillsammans med industrin banar väg för nya innovationer och framtida tekniska lösningar.  BTH:s forskning inom programvaruteknik är internationellt top-rankad och flera av institutionens forskare är internationellt top-rankade inom området.

Grafisk bild av samarbetspartners med BTH

 

Personal vid institutionen

Abdeen, Waleed

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385852
 • E-post: waleed.abdeen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2609

Adamov, Oleksandr

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: oleksandr.adamov@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Projektassistent

Ali, Nauman

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385541
 • E-post: nauman.ali@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J2336

Alégroth, Emil

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385562
 • E-post: emil.alegroth@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2605

Badampudi, Deepika

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385884
 • E-post: deepika.badampudi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2618

Bauer, Andreas

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385724
 • E-post: andreas.bauer@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2608

Britto, Ricardo

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385835
 • E-post: ricardo.britto@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Adjungerad universitetslektor
 • Rum: J2609

Börstler, Jürgen

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385867
 • E-post: jurgen.borstler@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Proprefekt
 • Rum: J2331

Chen, Xingru

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385847
 • E-post: xingru.chen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2322

Dorner, Michael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385887
 • E-post: michael.dorner@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2341

Dzamashvili Fogelström, Nina

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385865
 • E-post: nina.dzamashvili.fogelstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2338

Elahidoost, Parisa

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: parisa.elahidoost@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Eriksson, Anna

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385670
 • E-post: anna.eriksson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Samordnare Utbildning och Forskningsprojekt
 • Rum: J2626

Fagerholm, Fabian

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385823
 • E-post: fabian.fagerholm@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande universitetslektor
 • Rum: J2605

Felderer, Michael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: michael.felderer@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Gästprofessor
 • Rum: J2609

Feldt, Robert

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: robert.feldt@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2605

Frattini, Julian

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385890
 • E-post: julian.frattini@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2341

Fricker, Samuel

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: samuel.fricker@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2339

Fridensköld, Torbjörn

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385544
 • E-post: torbjorn.fridenskold@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2330

Fucci, Davide

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385708
 • E-post: davide.fucci@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande lektor
 • Rum: J2623

Ghazi, Nauman

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385546
 • E-post: nauman.ghazi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2337

Gonzalez Huerta, Javier

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385558
 • E-post: javier.gonzalez.huerta@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande professor
 • Rum: J2625

Gorschek, Tony

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385817
 • E-post: tony.gorschek@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2613

Gren, Lucas

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: lucas.gren@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Lektor

Gustafsson, Alex

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: alex.gustafsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Amanuens

Iftikhar, Umar

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385869
 • E-post: umar.iftikhar@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2608

Irshad, Mohsin

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: mohsin.irshad@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J2341

Jabbari, Ramtin

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: ramtin.jabbari@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2341

Jasarevic, Mirza

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: mirza.jasarevic@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Amanuens

Johansson, Conny

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385824
 • E-post: conny.johansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2329

Klotins, Eriks

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385840
 • E-post: eriks.klotins@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Postdoktor
 • Rum: J2617

Kosenkov, Oleksandr

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: oleksandr.kosenkov@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Laiq, Muhammad

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385857
 • E-post: muhammad.laiq@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2341

Lavesson, Niklas

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385675
 • E-post: niklas.lavesson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2339

Lénberg, Per Anders

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: peranders.lenberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor

Mattsson, Michael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385810
 • E-post: michael.mattsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Prefekt
 • Rum: J2611

Mendez Fernandez, Daniel

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385712
 • E-post: daniel.mendez@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2621

Minhas, Nasir Mehmood

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385859
 • E-post: nasir.mehmood.minhas@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2327

Moe, Nils Brede

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: nils.brede.moe@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2609

Nasir, Usman

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385816
 • E-post: usman.nasir@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2342

Nass, Michel

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: michel.nass@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2605

Ouriques, Raquel

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385707
 • E-post: raquel.ouriques@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2624

Papatheocharous, Efi

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: efi.papatheocharous@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Projektassistent

Petersen, Kai

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385877
 • E-post: kai.petersen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2318

Silva, Lakmal

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: lakmal.silva@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J2319

Silvander, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: johan.silvander@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: H404B

Sjöberg, Peter

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: peter.sjoberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J2341

Smite, Darja

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385719
 • E-post: darja.smite@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2335

Sundelin, Anders

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: anders.sundelin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J2319

Svahnberg, Mikael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385811
 • E-post: mikael.svahnberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J2607

Tanveer, Binish

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385701
 • E-post: binish.tanveer@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande universitetslektor
 • Rum: J2619

Tkach, Volodymyr

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: volodymyr.tkach@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Projektassistent

Tran, Huynh Khanh Vi

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385846
 • E-post: huynh.khanh.vi.tran@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2322

Unterkalmsteiner, Michael

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385815
 • E-post: michael.unterkalmsteiner@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2616

Usman, Muhammad

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385821
 • E-post: muhammad.usman@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/Studierektor
 • Rum: J2328

Wnuk, Krzysztof

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385812
 • E-post: krzysztof.wnuk@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande professor
 • Rum: J2615

Wohlin, Claes

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385820
 • E-post: claes.wohlin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2333

Yu, Liang

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • E-post: liang.yu@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Zabardast, Ehsan

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385892
 • E-post: ehsan.zabardast@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2620

Zivanovic, Svetlana

 • Institution/Enhet: Institutionen för programvaruteknik
 • Telefon: 0455-385683
 • E-post: svetlana.zivanovic@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Institutionskoordinator
 • Rum: J2622

Forskning

Forskningen omfattar tekniker, metoder och processer för utveckling av komplexa programvarusystem och tillämpning av systematiska och mätbara metoder för utveckling, drift och underhåll av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter.

Forskargruppen SERL Sweden är en världsledande inom empirisk och evidensbaserad programvaruteknik. Forskningen bedrivs ofta i samverkan med industrin för att lösa faktiska industriella utmaningar och för att stärka våra partners konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter. Ett fokus för forskningen är att göra mjukvaruutvecklingen mer effektiv med bibehållen eller högre produktkvalitet.

Vår forskning i programvaruteknik har stor bredd då vi har kompetens inom allt från tekniska lösningar till affärsfrågor. Vi integrerar topprankad akademisk forskning med stark industriell relevans.

Några områden som studeras är:

 • Affärsmässiga aspekter, ekosystem och innovation inom programvaruteknik
 • Agil/lean mjukvaruutveckling
 • Empirisk och evidensbaserad programvaruteknik
 • Forskningsmetoder
 • Global mjukvaruutveckling
 • Human aspects inom programvaruteknik
 • Kravhantering
 • Mjukvaruarkitekturer, modellering och produktlinjer
 • Processförbättring inom programvaruteknik
 • Produkthantering inom programvaruteknik
 • Programvarukvalitet
 • Sökbaserade metoder inom programvaruteknik
 • Verifiering och validering
 • Värdebaserad produktutveckling
 • Ämnesspecifik didaktik

Mer information om vår forskning och pågående forskningsprojekt

SESweden

Utbildning

Institutionen har programsvar för följande utbildningsprogram:

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×