Forskning som gör skillnad

Forskning som gör skillnad

BTH:s forskning inom mjukvaruutveckling rankas tvåa i världen och BTH:s forskning inom strategisk hållbar utveckling är bland den mest citerade i världen.

Som teknisk högskola har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det bland annat genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

För att lyckas satsar BTH på nära samverkan med industri och samhälle och på hög kvalitet i allt vi gör. Forskningen koncentreras till områden där den har goda förutsättningar att komma till nytta i samhället.

BTH har höga ambitioner – och inom några områden, som mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass. Idag är en dryg tredjedel av BTH:s verksamhet forskning och vi har ambitionen att öka den andelen ytterligare.

Läs mer om forskningen vid BTH och hur den löser samhällets utmaningar.

Korta fakta

 • BTH:s forskning inom mjukvaruutveckling* rankas tvåa i världen och BTH:s forskning inom strategisk hållbar utveckling är bland den mest citerade i världen**.
 • 43 professorer
 • BTH har rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” respektive ”Planering och management”
 • 100 doktorander
 • Utbildningar på forskarnivå inom 9 ämnen
 • Cirka en tredjedel av omsättningen är forskning och forskarutbildning

Uppgifter från årsredovisning för 2022.

* Enligt Journal of Systems and Software oktober 2021.
** Enligt en bibliometrisk analys gjord 2019 av Damvads Analytics.

Högintressant forskning med stark koppling till näringslivet

BTH bedriver högintressant forskning inom områden som är av stor vikt för samhället.

Forskningen, som är helt i linje med BTH:s profil, sker i tre olika miljöer där kopplingen till näringslivet är stark och samverkan med företag väsentlig. Alla forskningsmiljöerna har finansiering från KK-stiftelsen.

Nästa generations hållbara produkter
Den ena forskningsmiljön fokuserar på framtagning av digitala metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Satsningen innebär att ta fram modelldrivna stödsystem för att produktutveckling, prototyper och visualisering ska bli effektivare och mer värdeskapande. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace. Läs mer.

Värdet av stora datamängder
Den andra forskningsmiljön fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs i samarbete med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications. Läs mer.

Nya arbetssätt för mjukvaruindustrin
Den tredje miljön fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox. Läs mer.

BTH har dessutom ett stort projekt med  finansiering  av KK-­stiftelsen där målet är att utveckla  visuella  och  interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

Poddar med forskare

Niklas Lavesson

Emma Frans gästas av Niklas Lavesson, professor i programvaruteknik med inriktning mot AI. De pratar bland annat om AI-teknologins explosiva utveckling och om hållbar AI-teknik, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.

Avsnittet spelades in den 6 maj 2024. Du hittar podden där poddar finns.

Bild på Niklas Lavesson

Tony Gorschek

I avsnitt 51 av Innovationslandet möter Emma Frans professor Tony Gorschek för att diskutera behovet av mjukvaruingenjörer, vad kvalitetshantering innebär och hur AI-teknologin påverkar framtidens mjukvarulandskap.

Avsnittet spelades in på 18 december 2023. Du hittar podden där poddar finns.

Omslagsbild-Tony-Gorschek-Innovationslandet

 För att behålla vårt ledarskap inom de områden vi är verksamma behöver vi bland annat samarbeta med de forskningsmiljöer som har rätt kompetens – och det har BTH.

Helena Olá, platschef på Ericsson, Karlskrona

Topprankningar

Mjukvaruutveckling

 • Enligt Journal of Systems and Software rankas forskningen inom området tvåa i världen och etta i Europa när det gäller antalet publikationer i ledande tidskrifter inom området.
 • I samma kategori är åtta BTH-forskare rankade individuellt i sina respektive erfarenhetsgrupper; erfaren, etablerad och tidigt i karriären.
 • En forskare är även bland de som har högst påverkan, baserat på citeringar, i kategorin forskare tidigt i karriären.
 • Två BTH-forskare står dessutom bakom en av de tre artiklar som enligt tidskriften Journal of Systems and Software haft mest påverkan 10 år efter publiceringen.
 • BTH-professor Claes Wohlin har varit på topp-15-listan över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.
 • Claes Wohlin hamnar även i toppen på två listor av de författare som bidragit mest till litteraturen inom mjukvaruutvecklingsområdet. På listorna över de 30 som bidragit mest till litteraturen inom området i världen hamnar Claes Wohlin på plats fyra respektive plats sju.

Hållbarhet

 • BTH-forskning inom strategisk hållbar utveckling är bland den mest citerade i världen enligt Damvads Analytics.
 • BTH bedöms var bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från Alliance for Global Sustainability.

Matematik och fysik

 • Ytterligare två BTH-forskare, inom matematik respektive fysik, har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 var nominerade världen över och BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare. De två forskarna är Nail Ibragimov i matematik, och Oleg Rudenko i fysik.

Kontakt

Professor Martin Andersson
Dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper
E-post:martin.andersson@bth.se
Telefon: 0455-38 56 57

Professor Lars Lundberg, dekan institutionen för datavetenskaper, fotografiProfessor Lars Lundberg
Dekan vid fakulteten för datavetenskaper
E-post: lars.lundberg@bth.se
Telefon: 0455-38 58 33