Forskning som gör skillnad

Forskning som gör skillnad

Som teknisk högskola har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det bland annat genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

För att lyckas satsar BTH på nära samverkan med industri och samhälle och på hög kvalitet i allt vi gör. Forskningen koncentreras till områden där den har goda förutsättningar att komma till nytta i samhället.

BTH har höga ambitioner – och inom några områden, som mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass. Idag är en dryg tredjedel av BTH:s verksamhet forskning och vi har ambitionen att öka den andelen ytterligare.

Läs mer om hur forskningen vid BTH och hur den löser samhällets utmaningar. Eller bläddra i BTH:s forskningsmagasin nedan.

Forskning för samhällets utmaningar

Som teknisk högskola har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det bland annat genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

Mats Viberg, rektor

Vill du ha ett exemplar av BTH:s forskningsmagasin kan du beställa det på info@bth.se

 

Nyheter

Bättre resultat med komplex mätning 

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom, men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.   -Bakom ett resultat, bra eller dåligt, finns alltid många faktorer som påverkat. Att inte veta, eller tro sig veta orsaker utan underlag, är ofta en källa till bristande utveckling eller felaktig styrning i företag och offentliga verksamheter, säger professor Jonas Månsson.  Mätning av effekter, och av effektivitet och produktivitet, utvecklar forskarna tillsammans med företag och projektorganisationer med genomlysning av faktorer som gynnar eller missgynnar innovation, med undersökning av produktivitetsutveckling och teknisk utveckling tillsammans med företag samt industriell dynamik och teknologisk förändring tillsammans med myndigheter och policy-makers.   De matematiska och statistiska metoder som används är beprövade och utvecklas kontinuerligt i internationellt forskningsutbyte och i samverkan med aktörer utanför universitetsvärlden. Jonas Månsson har studerat effektivitet och produktivitet i så skilda verksamheter som riskvarnar i Kenya, tingsrätter i Norge, pappersbruk, sågverk och universitet/högskolor med mera. -Effektivitetsstudier utgår från att minimera resursförbrukningen och/eller maximera produktionen givet de medel och mål man har att förhålla sig till. Men det gäller att verkligen förstå den verksamhet man granskar, skrivbordsanalyser ger ofta […]

13 januari 2021

Korta fakta

  • BTH är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling
  • 43 professorer
  • BTH har rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” respektive ”Planering och management”
  • Cirka 100 doktorander
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka en tredjedel av omsättningen är forskning och forskarutbildning

Högintressant forskning med stark koppling till näringslivet

BTH bedriver högintressant forskning inom områden som är av stor vikt för samhället.

Forskningen, som är helt i linje med BTH:s profil, sker i tre olika miljöer där kopplingen till näringslivet är stark och samverkan med företag väsentlig. Alla forskningsmiljöerna har finansiering från KK-stiftelsen.

Nästa generations hållbara produkter
Den ena forskningsmiljön fokuserar på framtagning av digitala metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Satsningen innebär att ta fram modelldrivna stödsystem för att produktutveckling, prototyper och visualisering ska bli effektivare och mer värdeskapande. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace. Läs mer.

Värdet av stora datamängder
Den andra forskningsmiljön fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs i samarbete med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications. Läs mer.

Nya arbetssätt för mjukvaruindustrin
Den tredje miljön fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox. Läs mer.

BTH har dessutom ett stort projekt med  finansiering  av KK-­stiftelsen där målet är att utveckla  visuella  och  interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

– För att behålla vårt ledarskap inom de områden vi är verksamma behöver vi bland annat samarbeta med de forskningsmiljöer som har rätt kompetens – och det har BTH.

Helena Olá platschef på Ericsson, Karlskrona

Topprankningar

System- och programvaruteknik
Enligt Journal of Systems and Software rankas BTH sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik.

BTH-professor Claes Wohlin har varit på topp-15-listan över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.

Claes Wohlin hamnar även i toppen på två listor av de författare som bidragit mest till litteraturen inom mjukvaruutvecklingsområdet. På listorna över de 30 som bidragit mest till litteraturen inom området i världen hamnar Claes Wohlin på plats fyra respektive plats sju.

Hållbarhet
BTH bedöms var bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från Alliance for Global Sustainability.

Två BTH-forskare inom hållbarhet (Sustainability Science) rankas bland de sex främsta i världen av The Globe Sustainability Research Award när det gäller forskningens genomslag i samhället. De två forskarna är Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

Matematik och fysik
Ytterligare två BTH-forskare, inom matematik respektive fysik, har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 var nominerade världen över och BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare. De två forskarna är Nail Ibrabimov i matematik, och Oleg Rudenko i fysik.

Kontakt

Porträtt av Göran Broman i J-husetProfessor Göran Broman
Dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper
E-post: goran.broman@bth.se
Telefon: 0455-38 55 04

Professor Lars Lundberg, dekan institutionen för datavetenskaper, fotografiProfessor Lars Lundberg
Dekan vid fakulteten för datavetenskaper
E-post: lars.lundberg@bth.se
Telefon: 0455-38 58 33