Forskning som gör skillnad

Forskning som gör skillnad

Som teknisk högskola har vi en förväntan på oss att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad. BTH har höga ambitioner – och inom några områdensom mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass.

För att lyckas satsar BTH på hög kvalitet i allt vi gör, och på nära samverkan med industri och samhälle. Forskningen koncentreras till några riktigt starka områden och där den har goda förutsättningar att komma till nytta i samhället

Forskningen vid BTH är tillämpad och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård och hålls samman av profilen tillämpad IT, som de närmar sig från olika håll. BTH är bland de främsta i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Läs mer om hur forskningen vid BTH är kopplad till samhällets och näringslivets olika utmaningar nedan.

Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

BTH har även samverkan med Blue Science Park Karlskrona och företagen som ingår där, särskilt inom områdena telekom/IT, e-hälsa och marin teknik.

Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och inom 12 forskningsområden.

Forskning för samhällets utmaningar

Som teknisk högskola har vi en förväntan på oss att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

Mats Viberg, rektor

Vill du ha ett exemplar av BTH:s forskningsmagasin kan du beställa det på info@bth.se

 

Nyheter

Korta fakta

  • BTH är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling
  • 43 professorer
  • BTH har rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” respektive ”Planering och management”
  • Cirka 100 doktorander
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • Cirka en tredjedel av omsättningen är forskning och forskarutbildning

Högintressant forskning med stark koppling till näringslivet

BTH bedriver högintressant forskning inom områden som är av stor vikt för samhället.

Forskningen, som är helt i linje med BTH:s profil, sker i tre olika miljöer där kopplingen till näringslivet är stark och samverkan med företag väsentlig. Alla forskningsmiljöerna har finansiering från KK-stiftelsen.

Nästa generations hållbara produkter
Den ena forskningsmiljön fokuserar på framtagning av digitala metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Satsningen innebär att ta fram modelldrivna stödsystem för att produktutveckling, prototyper och visualisering ska bli effektivare och mer värdeskapande. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace. Läs mer.

Värdet av stora datamängder
Den andra forskningsmiljön fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs i samarbete med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications. Läs mer.

Nya arbetssätt för mjukvaruindustrin
Den tredje miljön fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox. Läs mer.

BTH har dessutom ett stort projekt med  finansiering  av KK-­stiftelsen där målet är att utveckla  visuella  och  interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

– För att behålla vårt ledarskap inom de områden vi är verksamma behöver vi bland annat samarbeta med de forskningsmiljöer som har rätt kompetens – och det har BTH.

Helena Olá platschef på Ericsson, Karlskrona

Topprankningar

System- och programvaruteknik
Enligt Journal of Systems and Software rankas BTH sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik.

BTH-professor Claes Wohlin har varit på topp-15-listan över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.

Claes Wohlin hamnar även i toppen på två listor av de författare som bidragit mest till litteraturen inom mjukvaruutvecklingsområdet. På listorna över de 30 som bidragit mest till litteraturen inom området i världen hamnar Claes Wohlin på plats fyra respektive plats sju.

Hållbarhet
BTH bedöms var bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från Alliance for Global Sustainability.

Två BTH-forskare inom hållbarhet (Sustainability Science) rankas bland de sex främsta i världen av The Globe Sustainability Research Award när det gäller forskningens genomslag i samhället. De två forskarna är Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

Matematik och fysik
Ytterligare två BTH-forskare, inom matematik respektive fysik, har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 var nominerade världen över och BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare. De två forskarna är Nail Ibrabimov i matematik, och Oleg Rudenko i fysik.

Kontakt

Docent Benny Lövström, Dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper, fotografiDocent Benny Lövström
Dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper
E-post: benny.lovstrom@bth.se
Telefon: 0455-38 57 04

Professor Lars Lundberg, dekan institutionen för datavetenskaper, fotografiProfessor Lars Lundberg
Dekan vid fakulteten för datavetenskaper
E-post: lars.lundberg@bth.se
Telefon: 0455-38 58 33