Grants Office

Grants Office

BTH Grants Office uppdrag är att främja ökad och breddad externfinansiering. Det gör vi genom att erbjuda ansökningsstöd, kompetensutveckling och omvärldsbevakning i frågor som rör externfinansiering för forskning, utveckling och innovation.

Vi arbetar med alla typer av program för externfinansierade forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Det inkluderar finansieringsprogram på regional, nationell, EU samt övrig internationell nivå som är relevanta för BTH.

BTH bedriver högintressant forskning inom områden som är av stor vikt för samhället där samverkan med företag är väsentlig. Läs mer om vår forskning.

Vad Grants Office gör

Ansökningsstöd
Vi finns som stöd i arbetet med att utveckla en projektidé till en färdig ansökan. Fokus är ansökningar inom forskning, utveckling och innovation, oavsett finansiär. Vi finns som stöd:

  • i det tidiga stadiet, när projektidén utvecklas
  • när ansökan skrivs
  • som bollplank vid behov, när ansökan är beslutad

​Kompetensutveckling
Vi finns som stöd för att stärka kompetensen inom projektutveckling och externfinansiering genom:

  • internutbildningar och seminarier, som genomförs i egen regi eller i samverkan med andra lärosäten och finansiärer
  • lärande av BTH:s egna ansökningar t.ex. vid gemensamma diskussioner om projektutvärderingar​

Omvärldsbevakning
Vi finns som stöd i informationsflödet. Vi jobbar både för att ge inspiration till nya projekt här och nu, samt ge underlag till strategiska diskussioner om framtida externfinansiering. Detta gör vi genom:

  • nyhetsbrev och riktad information om kommande utlysningar, seminarier, partnersök, match-making etc.
  • bevakning av svenska och europeiska  finansiärers program och utlysningar
  • bevakning av strategier och policyfrågor som rör externfinansiering, bl.a. via nationella nätverk och Brysselkontor

Kayode Adekunle, forskningsrådgivare
Grants Office, enheten för samverkan och innovation
Hus C, plan 3
Telefon: 0455-38 52 19
E-post: kayode.adekunle@bth.se

Marie Wik

Marie Wik, forskningsrådgivare
Grants Office, enheten för samverkan och innovation
Hus 3, plan 3
Telefon: 0455-38 52 52
E-post: marie.wik@bth.se

Kent Adolfsson, ekonom, fotografi

Kent Adolfsson, ekonom
ekonomiavdelningen
Hus J, plan 4
Telefon: 0455-38 58 68
E-post: kent.adolfsson@bth.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×