Grants office

Grants Office

BTH Grants Office stöttar med rådgivning, projektutveckling, informationsförmedling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling.

Vi arbetar med alla typer av program för externfinansierade forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Det inkluderar finansieringsprogram på regional, nationell, EU samt övrig internationell nivå som är relevanta för BTH.

BTH bedriver högintressant forskning inom områden som är av stor vikt för samhället där samverkan med företag är väsentlig. Läs mer.

Vad Grants Office gör

Information & omvärldsbevakning

– Vi informerar om finansieringsprogram för externa projekt som är av relevans för BTH.
– Vi svarar på förfrågningar och bevakar löpande nyheter om forskningsfinansiering via EU.
– Vi tar initiativ till seminarier/workshops och utbildningar gällande finansieringsprogram för forskning och utveckling, hur man driver transnationella projekt, hur man skriver projektansökningar.

Rådgivning & uppdrag

– Vi följer projekt från idé till slutförande och deltar i processen som rådgivare och bollplank.
– Vi bistår med rådgivning vid idéutveckling, sökande av samarbetspartners och ansökningsförfarande.
– Vi bistår med rådgivning angående ekonomihantering och rapportering i samarbete med ekonomiavdelningen.
– Vi utför uppdrag av olika slag – exempelvis kan vi hitta rätt kontaktpersoner i Bryssel, presentera projektförslag för EU-kommissionen samt anordna besök i Bryssel.

Tobias Ericsson

Tobias Ericson
Utbildnings- och forskningshandläggare
Telefon: 0455-385484
E-post: tobias.ericson@bth.se

 

 

Eva-Lisa Ahnström

Eva-Lisa Ahnström
Projektrådgivare
Grants Office, kommunikationsavdelningen
Telefon: 0455-385243
E-post: eva-lisa.ahnstrom@bth.se

Kent Adolfsson

Kent Adolfsson
Ekonom
Telefon: 0455-385868
E-post: kent.adolfsson@bth.se