Samverkansarenor

Samverkansarenor

Samverkan sker på olika arenor i samhället eller som skapats vid högskolan för att bjuda in företag, myndigheter och andra samhällsaktörer för samskapande och att kunna dra nytta av varandras resurser och nätverk.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×