Samverkansarenor

Samverkansarenor

Samverkan sker på olika arenor i samhället eller som skapats vid högskolan för att bjuda in företag, myndigheter och andra samhällsaktörer för samskapande och att kunna dra nytta av varandras resurser och nätverk.