Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

BTH arbetar för att på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Högskolans uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den ska stimulera engagemang i samhällsfrågor och sprida kunskap genom utbildning, forskning och innovation. Verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och miljömedvetet. I hållbarhetsarbetet ska BTH arbeta på ett systematiskt sätt i ett miljöledningssystem som omfattar hela högskolans verksamhet.

Organisation

De dokument och/eller processer som styr miljöledningssystemets organisation och ansvar består av policy för hållbar utveckling, miljöutredningen och miljö- och hållbarhetsmålen, samt relaterade rutiner.

Policy för hållbar utveckling beslutas av högskolestyrelsen som fastställer den övergripande inriktningen på högskolans systematiska miljö- och hållbarhetsarbete.

Styrdokument inom BTH:s miljöledningssystem beslutas av rektor. Det operativa ansvaret för högskolans miljöledningssystem är delegerat till högskolans hålbarhetssamordnare och operativt ansvar för sociala aspekter av hållbar utveckling är delegerat till samordnare för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för jämställdhetsintegreringen