Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har visionen att skapa en bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet med uppdraget att i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

  • BTH ska därför arbeta strategiskt med ständiga förbättringar och genom ett systematiskt arbete för hållbar utveckling.
  • Ge studenterna kunskap om och förståelse för hur de kan bidra till hållbar utveckling i sina kommande professioner samt förutsättningar att utveckla värderingsförmåga och förhållningssätt till hållbar utveckling.
  • Ha hög samhällsrelevans i högskolans forskning, och därmed utveckla kunskap och kompetens till stöd för hållbar utveckling.
  • Vara ett föredöme i högskolans egen drift, med höga ambitioner gällande exempelvis energianvändning, inköp, resande, och en arbetsmiljö för personal och studenter som präglas av tillit, mening och mångfald.​
  • Främja arbetet med arbetsmiljö och jämställdhet både som egna frågor och som en del av hållbar utveckling.
  • Säkerställa att lagkrav på miljöledning och andra krav som verksamheten omfattas av uppfylls.

Mål och ansvarsfördelning för det systematiska arbetet för hållbar utveckling preciseras närmare i högskolans miljöledningssystem, som beslutas av rektor.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×