Om myndigheten

Om myndigheten

Som statlig högskola har Blekinge Tekniska Högskola, BTH, tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande samhället.

Högskolan ska dessutom verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

Högskolans högsta beslutande instans är styrelsen. Chef för myndigheten är rektor som har det övergripande ansvaret för den dagliga ledningen av högskolan.

Som självständig myndighet styrs BTH av tillämpliga lagar och förordningar, årliga regleringsbrev samt de interna riktlinjer som styrelse och rektor beslutar om.

Regleringsbrevet styr vilken uppgift en statlig myndighet har och vilka medel som står till högskolans förfogande.

Interna styrdokument beslutade av styrelse och rektor beskriver hur högskolan är organiserad, fattar beslut och bedriver verksamheten inom sitt uppdrag.

Regleringsbrev

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Blekinge Tekniska Högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

Fakta och siffror

Siffror om utbildning

 • Cirka 5 900 registrerade studenter, vilket betyder 2 700 helårsstudenter
 • 21 utbildningar på grundnivå
 • 12 utbildningar är på avancerad nivå
 • 38 procent av studenterna är kvinnor
 • Drygt 550 är internationella studenter
 • Två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2020.

Siffror om forskning

 • 45 professorer
 • Cirka 100 doktorander
 • 11 forskningsområden
 • Utbildning på forskarnivå inom 11 ämnen
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning

Personal och omsättning

 • Cirka 460 anställda
 • Omsättning på 491 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×