Gemensamt verksamhetsstöd inklusive bibliotek

Gemensamt verksamhetsstöd inklusive bibliotek

Inom det gemensamma verksamhetsstödet finns övergripande administrations- och servicefunktioner vid Blekinge Tekniska Högskola.

 

Avdelningen för utbildningsstöd

Avdelningen för utbildningsstöd hittar du på plan 2 i hus J på Campus Karlskrona.

Jenny Welander
Studieadministrativ chef
Telefon: 0455-38 50 92
jenny.welander@bth.se

Biblioteket

Biblioteket hittar du på plan 1 och 2 i hus H på Campus Karlskrona.

Lasse Bourelius
Bibliotekschef
Telefon: 0455-38 50 06
lasse.bourelius@bth.se

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen hittar du på plan 4 i hus J på Campus Karlskrona.

Henrik Larsson
Ekonomichef
Telefon: 0455-38 55 01
henrik.larsson@bth.se

HR-avdelningen

HR-avdelningen hittar du på plan 4 i hus J på Campus Karlskrona.

Fredrik Sjöström
HR-chef
Telefon: 0455-38 50 07​​
fredrik.sjostrom@bth.se

IT- och serviceavdelningen

IT-personal hittar du på plan 4 i hus J på Campus Karlskrona.

Johan Nordgren
IT-chef
Telefon: 0455-38 51 05
johan.nordgren@bth.se

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen hittar du på plan 1 i hus C på Campus Karlskrona.

Anna Persson
Kommunikationschef
Telefon: 0455-38 50 08
anna.persson@bth.se

Lokal- och serviceavdelningen

Lokal- och serviceavdelningen hittar du i hus A på Campus Karlskrona.

Eva Pihlblad
Chef för lokal- och serviceavdelningen
Telefon: 0455-38 50 84
eva.pihlblad@bth.se

Studerandeavdelningen

Studerandeavdelningen hittar du på plan 2 i hus J på Campus Karlskrona.

Björn Leijonbielke
Chef för studerandeavdelningen
Telefon: 0455-38 56 08
bjorn.leijonbielke@bth.se