Internationella BTH

Internationella BTH

Vi erbjuder en internationell miljö och en öppen atmosfär med möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk. Det finns idag flertalet internationella samarbeten både vad det gäller grundutbildning och forskning.

BTH har avtal med universitet över hela världen. Idag studerar cirka 600 internationella studenter vid BTH.

Våra avtal

BTH har idag ett 100-tal samarbeten med lärosäten inom Europa och ett 35-tal samarbeten utanför Europa. Det innebär att avtal finns med lärosäten över en stor del av världen.

Här hittar du de internationella högskolor och universitet som BTH har avtal med.
(Sök lärosäte genom knappen nedan och välj den gröna sökknappen i fönstret som öppnas.)

Sök / Se karta

En utbytesstudent berättar

Selfie på Nathalie framför Shanghais skyskrapor

”Jag läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi med inriktningen industriell mjukvaruutveckling. Universitetet jag läser på i Kina heter Shanghai Second Polytechnic University.

Det bästa med att göra en termin utomlands är dels att man får utforska och uppleva en annan kultur med allt vad det innebär, och dels att man växer mycket som person. Man får erfara både jobbiga och givande skillnader gentemot hemma.

Jag triggas av känslan att kunna göra saker ännu bättre och när jag lägger märke till problem så tränas jag på situationsförståelse och problemlösning, vilket är otroligt kul. Man lär sig också uppskatta saker som man tar för givet i Sverige, vilket gör en mer ödmjuk och tacksam.”

Natalie, utbytesstudent i Shanghai

 

Utlandsstudier och utlandspraktik

Erasmus

Som Erasmusstudent kan du studera eller praktisera i ett annat EU/EES-land i 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel från CSN och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan universitet och högskolor i Europa och BTH har för närvarande avtal med cirka 70 partneruniversitet. Dina utlandsstudier ska tillgodoräknas i din examen. Väljer du att praktisera eller skriva ditt examensarbete vid ett företag eller en organisation, så kan även din praktik tillgodoräknas i din examen.

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education

Bilaterala avtal

Om du är intresserad av studier utanför Europa, har BTH även samarbetsavtal med ett antal lärosäten i andra länder, t ex USA, Japan, Thailand, Kina och Indien. När du åker som bilateral utbytesstudent får du avgiftsfria studier vid värduniversitetet och har dessutom möjlighet att söka extra studiemedel för utlandsstudier från CSN.

Inom bilaterala avtal erbjuder vi även ett ”Double Diploma”-samarbete med ett antal av våra partneruniversitet. Double diploma-avtalet innebär en möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet och efter avslutad utbildning erhålla två examina; ett examensbevis från BTH och ett från partneruniversitet.

Minor field studies (MFS)

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium, som riktar sig till dig som har ett internationellt intresse. Detta stipendium erbjuder dig en möjlighet att genom fältstudier under minst åtta veckor i ett utvecklingsland samla in material till din kandidat- eller magisteruppsats.

Nordtek

Nordtek är ett nätverk för studerandeutbyte mellan de tekniska högskolorna i Norden. Utbyte inom Nordtek gäller endast civilingenjörs- och arkitektutbildningarna. Stipendierna är avsedda för den avslutande delen av utbildningen med minst 120 ECTS avklarade. De kurser som du studerar under din utlandsvistelse ska ersätta motsvarande kurser vid BTH. För mer information, se ”Utbytesmöjligheter i Norden” högre upp på den här sidan.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den reguljära grundutbildningen. Idag finns möjlighet för Linnaeus-Palme-stipendium inom följande områden: hälsa och maskinteknik.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×