Internationella BTH

Internationella BTH

Vi erbjuder en internationell miljö och en öppen atmosfär med möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk. Det finns idag flertalet internationella samarbeten både vad det gäller grundutbildning och forskning.

BTH har avtal med universitet över hela världen. Idag studerar cirka 600 internationella studenter vid BTH.

Våra avtal

BTH har idag ett 100-tal samarbeten med lärosäten inom Europa och ett 35-tal samarbeten utanför Europa. Det innebär att avtal finns med lärosäten över en stor del av världen.

Här hittar du de internationella högskolor och universitet som BTH har avtal med.
(Sök lärosäte genom knappen nedan och välj den gröna sökknappen i fönstret som öppnas.)

Sök / Se karta

BTH har blivit ett Europauniversitet

Europauniversitet innebär att lärosäten i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhällsutmaningar. Studenter och personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i alliansen och studenter kommer att kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten.

Läs mer om Bauhaus4EU.

Studenter berättar

Ta del av BTH:s tidigare utbytesstudenters livliga berättelser och erfarenheter. Här kan du inspireras till att utvidga dina studier med en utlandstermin samt få lite praktiska råd och tips inför dina resor till våra partneruniversitet.

Utlandsstudier och utlandspraktik

Erasmus+

Som Erasmusstudent kan du studera eller praktisera i ett annat EU/EES-land i 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel från CSN och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan universitet och högskolor i Europa och BTH har för närvarande avtal med cirka 70 partneruniversitet. Läs mer om Erasmus+.

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education

Nordplus

Nordplus är ett program som ger studenter möjlighet att studera eller praktisera i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Det vanligaste är att din institution är ansluten till ett nätverk inom Nordplus, ofta inom ett visst ämnesområde. Inom ett nätverk finns möjlighet för dig som student att åka på utbyte till något av de nordiska universitet eller högskolor som ingår i samarbetet.

På BTH är institutionen för hälsa ansluten till nätverket Nordhelse som är ett samarbete mellan sex olika lärosäten i Norge, Danmark, Sverige och Finland med fokus på omvårdnad, medicin och kliniska färdigheter.

Nordtek

Nordtek är ett nätverk för studerandeutbyte mellan de tekniska högskolorna i Norden. Utbyte inom Nordtek gäller endast civilingenjörs- och arkitektutbildningarna. Stipendierna är avsedda för den avslutande delen av utbildningen med minst 120 ECTS avklarade. De kurser som du studerar under din utlandsvistelse ska ersätta motsvarande kurser vid BTH.

Bilaterala avtal

Om du är intresserad av studier utanför Europa, har BTH även samarbetsavtal med ett antal lärosäten i andra länder, t ex USA, Japan, Thailand, Kina och Indien. När du åker som bilateral utbytesstudent får du avgiftsfria studier vid värduniversitetet och har dessutom möjlighet att söka extra studiemedel för utlandsstudier från CSN.

Inom bilaterala avtal erbjuder vi även ett ”Double Diploma”-samarbete med ett antal av våra partneruniversitet. Double diploma-avtalet innebär en möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet och efter avslutad utbildning erhålla två examina; ett examensbevis från BTH och ett från partneruniversitet.


Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.