HRS4R

HR Excellence in Research Award och HRS4R

BTH har beslutat att ansöka om EU-kommissionens utmärkelse ”HR Excellence in Research Award”.  Utmärkelsen ges till organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare. Målet med att implementera stadgan är att BTH ska bli en än mer attraktiv arbetsplats för våra forskare. Det ska vara enkelt att börja arbeta här, att röra sig framåt i sin forskning och att i en bra arbetsmiljö se en möjlighet att bedriva forskning med hög kvalitet.

Vidare är syftet med EU-utmärkelsen att bidra till att skapa världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi genom en attraktiv forskningsverksamhet. Principerna som är utfärdade av EU-kommissionen ger rekommendationer och riktlinjer för god praxis vid rekrytering och anställning av forskare på alla karriärnivåer.

OM HRS4R

Lärosäten som ansluter sig till att implementera stadgan följer en process så kallad Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R. HRS4R säkerställer att lärosätet lever upp till principerna och arbetar löpande med förbättringar av forskares arbetsvillkor och attraktiva karriärmöjligheter.

HRS4R är ett stöd och verktyg för arbetsgivare vid arbetet av implementering av Charter & Code. Att som arbetsgivare ansluta sig till dess 40 principer innebär att åta sig att agera ansvarsfullt och respektabelt, ge rättvisa villkor för forskare, med avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. 

Arbetet mynnar ut i en ansökan om utmärkelsen ”HR Excellence in Research”, vilket ges av EU-kommissionen efter en grundlig analys av arbetsgivarens arbete för att uppfylla avsikterna med Charter & Code. 

Charter & Code består av 40 principer och krav som fastställer roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare. De är vidare indelade i fyra områden: 

  • Etiska och professionella aspekter.
  • Rekrytering.
  • Arbetsvillkor och social trygghet. 
  • Utbildning och karriärutveckling.

På BTH:s HRS4R projektblogg (på engelska) kan du följa vårt arbete med att implementera stadgan.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×