HRS4R

HR Excellence in Research Award och HRS4R

Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att ansöka om Europeiska kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award. Denna utmärkelse ges till organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare. Målet med att implementera stadgan är att Högskolan ska bli en ännu mer attraktiv arbetsplats för våra forskare. Det ska vara enkelt att börja arbeta här, att röra sig framåt i sin forskning och att i en bra arbetsmiljö se en möjlighet att bedriva forskning med hög kvalitet.

Vi förbinder oss till att implementera The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, så kallat the Charter and Code. Syftet med Charter and Code är att bidra till att skapa världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi genom en attraktiv forskningsverksamhet. De är utfärdade av EU-kommissionen och ger rekommendationer och riktlinjer för god praxis vid rekrytering och anställning av forskare på alla karriärnivåer.

OM HRS4R

Lärosäten som ansluter sig till att implementera stadgan följer en process kallad Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R. HRS4R säkerställer att ett lärosäte lever upp till principerna och arbetar löpande med förbättringar av forskares arbetsvillkor och attraktiva karriärmöjligheter.

HRS4R är ett stöd och verktyg för arbetsgivare vid arbetet av implementering av Charter & Code. Att som arbetsgivare ansluta sig till dess 40 principer innebär att åta sig att agera ansvarsfullt och respektabelt, ge rättvisa villkor för forskare, med avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. 

Arbetet mynnar ut i en ansökan om utmärkelsen ”HR Excellence in Research”, vilket ges av EU-kommissionen efter en grundlig analys av arbetsgivarens arbete för att uppfylla avsikterna med Charter & Code. 

Charter & Code består av 40 principer och krav som fastställer roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare. De är vidare indelade i fyra områden: 

  • Etiska och professionella aspekter 
  • Rekrytering 
  • Arbetsvillkor och social trygghet 
  • Utbildning och karriärutveckling 

Du kan läsa mer i vår projektblogg om arbetet, nuvarande status och nästa steg på vägen till utmärkelsen ”Human Resources Excellence in Research”.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×