EURAXESS och HRS4R

Euraxess

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och syftar till att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskaranställningar inom Europa.

EURAXESS tillhandahåller information och stöd till forskare som vill röra sig mellan gränser. EURAXESS är en webbportal och består även av fysiska EURAXESS-centrum. BTH har sedan 2018 varit ett av dessa numera 633 center i Europa.

Syftet är att attrahera internationella forskare till Europa och Sverige, underlätta mobilitet och begränsa de hinder som ofta kan uppstå. De deltagande lärosätena samarbetar genom att lyfta frågor kring bland annat att attrahera, rekrytera, introducera, inkludera och utveckla internationella forskare.

Vad tycker BTH:s internationella forskare om att jobba i Norden & Sverige?

EURAXESS välkomstcenter

Det här är BTH:s välkomstteam som svarar på dina frågor angående BTH som arbetsgivare, karriär och Karlskrona som stad att leva i.  Vi svarar på frågor om t.ex. boendemöjligheter, bankkonton, karriärutveckling, skolmöjligheter för familjemedlemmar och andra relaterade familjesituationer, försäkringar, jobbmöjligheter, skatt, pension m.m.

Alexandra Wagner, HR-specialist

Josefin Kinolli, rekryteringsstöd och migrationsfrågor 

Lina Göransson, HR-specialist

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×