EURAXESS

EURAXESS

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskaranställningar inom Europa.

Syftet är att attrahera internationella forskare till Sverige och för att underlätta mobiliteten och begränsa de hinder som ofta kan uppstå.

De deltagande lärosätena samarbetar och lyfter frågor kring hur man kan förbättra och förenkla processen att attrahera och rekrytera internationella forskare.

EURAXESS Service Centre

BTH är ett Euraxess Service centre. Syftet med centret är att underlätta för forskare som vill verka över gränserna. Vi förbinder oss att ge och information i deras mobilitet. I Sverige finns 16 sådana och BTH är ett av dem.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×