Så kan AI stärka patientens status

Kan AI vara ett verktyg för att förbättra omvårdnad i mötet mellan människor? Ett spännande samarbetsprojekt vid BTH fördjupar analys av och kunskap om missförhållanden inom vården, som grund för utveckling.

– Vi nyttjar en datamängd från vården för att med hjälp av självlärande klustringsalgoritmer se mönster och fördjupa kunskapen så att missförhållanden kan rättas till, säger Martin Boldt som forskar inom artificiell intelligens. Datakällan i projektet är inledningsvis anmälningar som kommer in till Patientnämnden i Blekinge dit både patienter och anhöriga kan vända sig. I en förlängning kan metoden utvidgas till en nationell analys av samtliga anmälningar i Sverige.

Lisa Skär är forskare inom omvårdnad, och hon kontaktade Martin Boldt för att diskutera hur all den här informationen skulle kunna struktureras och analyseras. Det resulterade i en unik studie.
– Innehållet i anmälningarna är subjektiva beskrivningar av upplevelser och till stor del ostrukturerat. Ofta handlar det om bemötande, en känsla av att inte bli trodd eller förstådd, att bli kränkt eller anklagad.

Blekinge ser sig som testpilot och hoppas få möjlighet att använda tekniken för andra regioner, och för nationella och internationella myndigheter.

– Bra bemötande inom vården är god kvalitet. Det finns en stor samhällsnytta i att lyssna på patienterna och förbättra utifrån deras erfarenheter, säger Lisa Skär.

Alla forskningsartiklar

3 oktober 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×