Företagens hållbarhetsresa

Ett hållbarhetsperspektiv måste komma in tidigt i produktutvecklingen om det ska resultera i kostnadseffektiva och långsiktigt konkurrenskraftiga lösningar.

Forskningen i hållbar produktutveckling görs i täta samarbeten med industrin. Professor Sophie Hallstedt, doktor Jesko Schulte och doktor Matilda Watz som ingår i forskargruppen i hållbar produktutveckling stödjer företag att göra resan mot mer hållbara lösningar.

– Steg för steg tar vi fram metodik för hållbarhetsimplementering. En hållbar lösning är målet och man behöver förstå hur en enskild förändring påverkar helheten. Ska vi ersätta material? Vilket avfall uppstår och hur tas det till vara? Hur ska transporter ske? Metoden ger vägledning i vad som blir bäst för helheten och leder i rätt riktning, berättar Sophie Hallstedt.

Det nära samarbetet med företag är viktigt för att ha verkliga fallstudier att arbeta med. Jesko Schulte är doktor i strategisk hållbar utveckling och beskriver hur man stärker den praktiska tillämpningen av hållbar produktutveckling samtidigt som teorin fördjupas.

– Vi kopplar ihop alla delar i processen, hållbarhet är komplext. Man måste komma hela vägen från kunskap till konkreta design- och produktionsval med livscykelperspektiv. Samverkan är nödvändigt för att formalisera processen och den möjligheten har vi på BTH, säger Matilda Watz.

Idag har vi inom ramen för ett Vinnovaprojekt skapat en första prototyp med digitala verktyg som kan användas i företag.

– Det finns en mängd information och vi tar fram verktyg för att göra den användbar, bland annat för att tidigt kunna mäta en produkts hållbarhet. Vi kallar det för produktens fingeravtryck. Det visar helheten och om man är på väg åt rätt håll, säger Sophie Hallstedt.

Alla forskningsartiklar

3 oktober 2023