Digital produktutveckling
för en hållbar framtid

Produktutveckling är inte längre bara att skapa en produkt som ger nytta till lägsta möjliga kostnad. Med den snabba förändringstakten i samhället måste produkter också kunna passa in i komplexa system och vara hållbara.

En lösning för att utveckla nya produkter enligt nya förutsättningar är så kallad modelldriven produktutveckling, vilket i mångt och mycket handlar om att på ett tidigt stadium, redan innan produkten är producerad, simulera vilken effekt en viss lösning har på produktens livstid. Detta gör man inom BTH:s forskning bland annat genom att använda en digital tvilling.

– En digital tvilling är en digital replika, en kopia, av en produkt eller en miljö. Den ger oss och företag en chans att testa olika saker som exempelvis skulle kunna gå fel och åtgärda detta redan innan produkten produceras eller att optimera värdeskapandet som produkten ger, berättar postdoktor Giulia Wally Scurati.

Projektet som drivs vid BTH och som finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA:s 100-lista över projekt med potential för samhälls- och affärsnytta syftar till att skapa mer hållbara produkter (och tillhörande tjänster) som dessutom medför värde för företagen.

– När vi använder oss av en digital tvilling är det inte bara produkten i sig som utvärderas, utan även systemet produkten ska finnas i. Vi kan exempelvis simulera och visualisera vilket avtryck ett visst designval har på miljön runt produkten. Det vi får ut är dessutom inte bara siffror, utan data som alla kan förstå även utan en ingenjörsexamen. Det blir mycket lättare att skapa ett betydelsefullt värde för företagen, konstaterar Giulia Wally Scurati.

Alla forskningsartiklar

3 oktober 2023