BTH IKS

BTH IKS

Bakgrund

Innovationskontor Syd (IKS) är en del av en statlig satsning på innovation kopplat till landets lärosäten. Vid uppstarten 2009 formades åtta innovationskontor runt om i landet. Ett av dessa Innovationskontor Syd placerades vid Lunds Universitet och hanteras idag av LU Innovation.

Innovationskontoren finansieras genom Vinnova.

Innovationskontor Syd har i uppdrag att stödja innovation och nyttiggörande av forskning även hos kringliggande lärosäten. I dagsläget innebär det att IKS stödjer Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad.

Stöd genom Innovationskontor Syd

BTH erhåller ett grundläggande stöd från IKS för att hantera och stödja studenter och forskare på lokal nivå. Detta innebär rådgivning, events och konkret stöd i olika aktiviteter kopplat till innovation och nyttiggörande av forskning och andra kreativa idéer.

Detta stöd riktas till all personal och studenter kopplad till BTH, dvs. personal, forskare, doktorander och inte minst studenter.

Genom samarbetet med IKS har vi tillgång till rådgivning och finansieringsverktyg. Några exempel är:

Rådgivning:

  • Patentrådgivning och nyhetsgranskning.
  • Patentansökning och stöd i processen.
  • Hantering av intellektuella tillgångar.
  • Affärsutveckling och rådgivning.
  • Juridiskt stöd kopplat till innovation och nyttiggörande.

Finansieringsverktyg genom ansökningsförfarande:

  • Teststöd – summa upp till 15 000 kr.
  • Verifikation för Tillväxt – summa upp till 300 000 kr.

Genom samarbetet finns även möjligheterna att komma i kontakt med Lunds Universitets Holdingbolag för fortsatta investeringar i uppstartsföretag.

Kontakt

Kennet Henningsson

Kennet Henningsson
Innovation Office Lead