Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

Projektstatus

Avslutat

Projektledare

Kategori/Område

Forskning inom maskinteknik

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning.

Projektet kommer använda och vidareutveckla en effektiv och tillförlitlig länk mellan plåtformningssimulering och strukturanalys av industriella pressverktyg, som alternativ till dagens tid- och resurskrävande sammanfogning av analyserna. Länken har varit väldigt lyckad och snabb då den har använts för vikt och styvhetsoptimering av pressverktyg. Resultatet kommer att implementeras i värdekedjan för verktygsframtagning genom riktlinjer för hantering av press- och verktygsdeformationer.

Dessa metoder är tänkta att:

·         Effektivisera verktygsbeställningar och konstruktion av verktyg.

·         Drastiskt reducera inprovningstiden av pressverktyg.

·         Ge bättre och snabbare plåtformningssimuleringar och beredningsarbete.

·         Beräkna och kompensera mot skillnader i olika pressar och processvariationer över tid.

·         Väsentligt öka möjligheterna för support till löpande produktion genom att utveckla metoder för att överföra scanning och mätresultat av verkliga verktyg till beräkningsmodeller.

Det unika med forskningsansatsen i projektet är länken mellan redan effektiva simuleringsdiscipliner samt industriella verktyg och pressar, i samverkan med ett starkt leverantörsnätverk. Justeringsmekanismer för pressar och verktyg inkluderas också för kompensering mot förändrade produktionsförhållanden över tid. Dessutom kommer nya metoder för kommunikation och processkartläggning leda till att resultaten snabbt implementeras i leverantörsnätverket samt vid yrkes- och högskoleutbildningar.

Fakta

Längd

2017-2019

Budget

8818 kkr

Kontaktperson

Total budget 8818 kkr, varav 4185 kkr i stöd från VINNOVA inom programmet FFI Hållbar Produktion

Projektledare
Boel Wadman (Swerea IVF) och Johan Pilthammar (Volvo Cars)

Logotyper över partner och finansiärer

Deltagare

Johan Pilthammar

Johan Pilthammar
Industridoktorand

Mats Sigvant

Mats Sigvant
Adjungerad universitetslektor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×