Licentiatexamen Yan Zhang

Andreas Larsson, Yan Zhang, Kent Johansson, Johan Wall, Tobias Larsson

Den 29 februari presenterade och försvarade Yan Zhang sin licentiatavhandling med titeln ”Value co-creation for sustainable product service system design” i ämnet maskinteknik.

Examinator och huvudhandledare: Prof. Tobias Larsson, BTH
Handledare
: Dr Andreas Larsson (docent), BTH

Opponent: Senior Technical Advisor Kent R Johansson, Scania Group

Läs mer på forskargruppens hemsida.

29 februari 2024