Tobias Larsson

Tobias Larsson

Professor

Institutionen för maskinteknik, Rum J3418

0455-385525

Product Development Research Lab

Biografi

Professor Tobias C. Larsson (TCL), född 1972, disputerade vid Luleå tekniska universitet år 2001 inom området simuleringsdriven produktutveckling. Tillämpningarna var inom bilindustri och höghastighetståg. Särskild tonvikt låg på stelkroppsdynamik och simuleringsdriven utveckling i ett produktframtagningsperspektiv.

Kärnan i dag är inom teknisk konstruktion och produktutveckling, där fokus är på att utveckla metoder och verktyg för teknisk produktutveckling och simuleringsapplikationer med industriell tillämpning. Värdemodellering och simulering, kunskapsbaserade system, och innovationsteknik är av extra intresse inom dessa maskintekniska områden.

Den konstanta utvecklingen av ”Engineers Desktop” drivs av digitaliseringen och ett modelldrivet arbetssätt, som ger verktyg och metoder för att ta hänsyn till livscykelfaktorer och hållbarhet, förutom de traditionella faktorerna som produktprestanda etc. Syftet är att hjälpa till att skapa, utveckla och implementera denna uppdaterade ”Engineering Toolbox 2.0” för en konkurrenskraftig ingenjör.

Han handleder för närvarande 12 doktorander och har handlett flera doktorer (26) och licentiater (30) till forskareexamen. Han har bidragit till +100 publikationer inom sitt forskningsområde. Han har initierat och slutfört flera forskningsprojekt, och var en nyckelperson i skapandet av Fastelaboratoriet, ett VINN Excellence Center inom produkt-tjänstesystem vid LTU, och leder forskningsprofilen ”Model Driven Development and Decision Support” (KK-stiftelsen 2013-2109) med fokus på industrins digitalisering vid BTH. Han är en av grundarna av ”Design för välbefinnande”-ramverket, ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med Stanford University, USA, och Hosei University, Japan, och har deltagit i flera EU-projekt inom flygsektorn (VIVACE 2004-2007, CRESCENDO 2009-2012), samt inom hälsosektorn (PrimCareIT 2012-2104). Han var tidigare professor vid Luleå Tekniska Universitet (2007-2011), och gästprofessor vid Lunds Tekniska Högskola innan han började vid BTH 2011.

Forskning

Forskningen är ämnesmässigt orienterad inom Maskinteknik och utförs inom Product Development Research Lab och täcker följande aspekter:

  • Innovationsteknik
  • Konstruktionsautomation
  • Modellbaserad produktutveckling
  • Värdedriven produktutveckling

Strategiskt ansvar

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

1872

ANTAL CITERINGAR

ANTAL CITERINGAR PER ÅR