Tobias Larsson

Tobias Larsson

Professor

tobias.larsson@bth.se

Institutionen för maskinteknik, Rum J3418

0455-385525

Product Development Research Lab

Biografi

Professor i maskinteknik med lång erfarenhet från tillämpad forskning och projekt i korsningen mellan akademi och industri. Forskar främst kring digitaliserad produktutveckling och innovationsteknik inom flyg-, fordons- och industrisektorn med såväl civila som försvarstillämpningar. Tillämpningarna inom hälso- och sjukvården ökar.

Med högt fokus på digitalisering och ständig transformation i industrin med start i datorstödda ingenjörsverktyg (1996-) och nyligen på ett modellbaserat digitaliseringsarbete där Digital Twin och Internet of Things samlas för att leverera kundvärde genom produkt-tjänstesystem i en cirkulär ekonomi, bidrar jag gärna till organisationer med en önskan om en framtida hållbar industri och samhälle.

Jag bidrar med simuleringsdrivna beslutsstödsverktyg i utvecklingen av innovativa produkt-tjänstesystem för morgondagens hållbara samhälle.

Föreståndare för Product Development Research Lab: https://www.productdevelopment.se/

Har varit handledare för flera doktorsexamina (29) och liceentiatexamina (33) och för närvarande handledare för 12 doktorander. Bidragit till 100+ publikationer inom forskningsområdet.

Har initierat och slutfört flera forskningsprojekt som BTH KKS forskningsprofil ”Model Driven Development and Decision Support”. Medgrundare till Faste Laboratory, ett VINN Excellence Center inom produktservicesystem, och är medgrundare av Design for Wellbeing, ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med Stanford University, USA och Hosei University, Japan, med fokus på välfärdsteknologi. Har deltagit i flera EU-projekt inom flygindustrin (VIVACE 2004-2007, CRESCENDO 2009-2012) och hälso- sjukvårdssektorn (PrimCareIT 2012-2104). Utnämnd till professor vid 34 år, har tidigare haft professorsposition vid Luleå tekniska universitet (2007-2011) och gästprofessor vid Lunds universitet (2011) innan sejouren vid BTH började 2011.

Forskning

Forskningen är ämnesmässigt orienterad inom Maskinteknik med fokus på produktuvecklande organisationer och utförs inom Product Development Research Lab och täcker följande aspekter:

  • Produkt-tjänstesystem
  • Innovationsteknik
  • Konstruktionsautomation
  • Modellbaserad produktutveckling
  • Värdedriven produktutveckling

Strategiskt ansvar

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

2815

ANTAL CITERINGAR

ANTAL CITERINGAR PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×