Institutionen för maskinteknik, TIMA

Institutionen för maskinteknik, TIMA

Institutionen för maskinteknik är en av sju institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Institutionen utgör en vital del av BTH och har så gjort ända sedan starten 1989. Vårt arbete är inriktat på aktiviteter som bygger kompetens för en modern produktutveckling och som därmed stödjer utvecklingen av innovativa och hållbara produkter.

Inom forskning och utbildning arbetar vi inom ett brett spektrum. Från grundläggande maskinteknik via beräkning/simulering/experimentell analys till innovativ produkt- och tjänstesystemsutveckling och till okonventionella bearbetningsmetoder.

Vi integrerar framgångsrikt vår forskning och utbildning med såväl lokala som nationella/internationella företagsmässiga och samhälleliga utvecklingsinsatser, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta bygga upp vår och våra partners kapacitet. Vi har stor synlighet av vår verksamhet och en tydlighet i den tredje uppgiften- samverkan.

Vi vill stödja företag och organisationer både i att vara mer effektiva i sin utveckling (dvs. inkrementella förbättringar) och i att finna helt nya lösningar för marknaden (dvs. radikal innovation). Våra studenter är en viktig resurs, både under pågående utbildning (projekt- och examensarbete) och efter avslutade studier (medarbetare).

Vi arbetar i hög grad inom BTH:s profil ”Tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt” och med mottot ”In real life” och har i våra laboratorier modern utrustning och system för att stödja produktutveckling, prototypframtagning och visualisering.

Personal

Prefekt: Mats Walter
Proprefekt: Johan Wall
Institutionskoordinator: Lena Brandt Gustafsson

All personal vid institutionen.

Forskning

Forskningen har sin bas i ämnet maskinteknik och är inriktad på att produktutveckling ska leda till innovation för ett hållbart samhälle.

Inom forskningen tittar vi på metodik för produktutveckling, simuleringsdriven design och modellbaserad utveckling. För att produktutvecklare i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt ska kunna förutse, beskriva, bedöma och förbättra produktegenskaper behövs både metoder och verktyg. Design-, utvecklings-, analys- och simuleringsmetodik, behövs för att kunna förutsäga en produkts tekniska egenskaper sett över dess livscykel. För att göra detta krävs breda eller specialiserade ingenjörskunskaper samt kunskaper i simulering.

Ett mål för forskarna är att utveckla metoder och verktyg för företagsledare och produktutvecklare inom produktutveckling. Inom forskningen används avancerade IT‐hjälpmedel för till exempel analys, modellering, simulering, visualisering, optimering, produktdatahantering och distribuerat ingenjörsarbete kopplade till experimentella metoder. Forskarna studerar exempelvis vilka produktförbättringar som kan göras inom värdedrivna utvecklingsmodeller, kunskapsåterkoppling, mekaniska och mekatroniska system inom marin teknik och vattenskärning, strukturdynamik, materialdynamik, materialkaraktärisering och brottmekanik.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

2017-01-12 Treårigt FFI*-projekt startar

Projektledare för projektet är Boel Wadman, Swerea IVF AB, där Johan Pilthammar, Volvo Cars med flera företag, däribland BTH ingår. Johan är även industridoktorand vid institutionen för maskinteknik, BTH under handledning av Sharon Kao-Walter och Mats Sigvant.
*FFI står för fordonsstrategisk forskning och innovation. Det är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

projekt

 2016-11-07

En delegation från Shanghai Polytec University besöker BTH. Vid besöket förlängdes det Memorandum of Co-operation som finns mellan SSPU och BTH med ytterligare fem år. Under besöket fick delegationen möjlighet att träffa både utbytesstudenter från SSPU, och BTH-studenter som ska åka på utbyte till SSPU.

students

2016-08-18–19 TIMA konferens Tjärö

 

2016-06-03
En delegation från Kunming University of Science (KUST) besöker institutionen för maskinteknik. BTH och KUST har inlett ett samarbete med avsikten att möjliggöra utbyte av såväl lärare som studenter.

IMG_2105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-08-18–19 TIMA konferens Eriksberg

Symposium på SSPU och KUST april 2018

China and Sweden University – Enterprise Cooperation Seminar on ”MFAPI – Materials forming applied in automobile and packaging industries”