Johan Wall

Johan Wall

Universitetslektor/prefekt

johan.wall@bth.se

Institutionen för maskinteknik, Rum J3414

0455-385509

Product Development Research Lab

Biografi

Johan Wall (JWL) universitetslektor och prefekt på institutionen för maskinteknik. JWL disputerade vid Blekinge Tekniska Högskola 2007 inom området simuleringsdriven produktutveckling.

JWL har ett genuint intresse för digitalisering och ett modelldrivet arbetssätt. JWL’s forskningsfokus är förmågor, metoder och verktyg för beslutsstöd inom produktutveckling. Mer bestämt simuleringsdriven produktutveckling, konstruktionsautomatisering och beslutsstödssystem. Den röda tråden i forskningen är hur stöd kan utvecklas, implementeras och integreras i innovationsprocessen och därigenom radikalt förändra förmågan och möjligheten att experimentera. En sådan förändring möjliggör en signifikant ökning av experiment som genererar data, information och kunskap, basen för välinformerade beslut.

JWL’s är involverad i ingenjörsutbildning med kurser både på avancerad och grundnivå. JWL är huvudsakligen ansvarig för kurser med analysfokus så som maskinelement, modellering, simulering och optimering. JWL är en hängiven ”maker” och ser byggande av fysiska prototyper som ett viktigt pedagogiskt verktyg. JWL har ett starkt engagemang i Karlskrona Makerspace.

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

416

ANTAL CITERINGAR

ANTAL CITERINGAR PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×