Doktorsexamen Jenny Elfsberg

Den 16 Juni 2023 presenterade och försvarade Jenny Elfsberg sin doktorsavhandling i ämnet maskinteknik med titeln ”Innovation Engineering in Practice: Bridging Exploration and Exploitation in Large Manufacturing Incumbents

Huvudhandledare: Dr. Andreas Larsson (docent), BTH
Handledare: Dr. Christian Johansson Askling, BTH
Examinator/handledare: Prof. Tobias Larsson, BTH

Opponent:  Prof. Martin Steinert, Norwegian University of Science and Technology, Norge
Betygsnämnd:
– Prof. Mario Štorga, University of Zagreb, Kroatien
– Dr. Anna Runnemalm (docent), Högskolan i Skövde
– Assoc. prof. Louise Møller Haase, Aalborg University, Danmark

Suppleant: Prof. Kurt Tutschku, BTH

Läs en sammanfattning av eventet här.

17 juni 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×