Docentföreläsning Mats Sigvant

 

Dr. Mats Sigvant vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gav den 12 juni 2023 en provföreläsning för utnämning som docent med bedömningen godkänd.

Föreläsningens titel: Sheet Metal Forming Simulation: essential for the automotive industry and also an interesting academic challenge.
Examinator var prof. Göran Broman, dekan vid fakulteten för teknikvetenskap.

Sammanfattning

Fordonsindustrin förändrar sig i en mycket hög takt för tillfället. Den huvudsakliga drivkraften för denna förändring är kraven på mera hållbara produkter och produktionsprocesser samt en cirkulär ekonomi. Dessa krav tvingar i stort sett alla tillverkare att elektrifiera sina produkter, vilket i sin tur öppnar upp marknaden för nya spelare vilket ökar konkurrensen.

För behålla sin konkurrenskraft måste därför varje tillverkare fokusera ännu mera på att reducera ledtiden och kostnaden för utveckla nya produkter. Samtidigt kommer nya material på marknaden som har lägre koldioxidavtryck and ökat innehåll av återvunnet material. Detta tvingar industrin att genomför olika typer av simuleringar, tex Finita Element simuleringar av plåtformningsprocesser för tillverkning av tunnplåtskomponenter för bilkarosser. Fördelen med dessa simuleringar från ett industriellt perspektiv kommer att beskrivas och dessa fördelar blir sedan motivering till varför forskning och utveckling måste ske inom området. Efter det kommer de akademiska utmaningarna diskuteras och ett flertal olika exempel presenteras som visar olika resultat på grund  av olika sätt att modellera problemet. Till slut kommer en framtida vision för Plåtformningssimulering inom bilindustrin att presenteras.

Abstract

The automotive industry is transforming at a very high rate currently. The main driving forces are demands for more sustainable products and production together with a circular economy. This forces more or less all brands in the direction of electrification of the vehicles. Electrification then opens up the market for new players which increases the competition on the market.

Each brand must therefore focus even more on reduced cost and lead time for the development of new products in order to remain competitive. The industry must also be able to use new types of materials with less carbon footprint and more recycled content. This forces the industry to perform different types of simulations, e.g. Finite Element Simulation of the Sheet Metal Forming Process of car body parts. The gains of these simulations from an industrial perspective will be described and these effects will then be the motivation for research and advanced engineering within this field. After that are academic challenges discussed and several examples will be presented of the effects on the results from different modelling approaches. Finally, a future vison of the application of Sheet Metal Forming in the automotive industry will be presented.

 

12 juni 2023