PREDICT – Prediktering av försträckning och brott för komplexa lastfall inom plåtformning

PREDICT – Prediktering av försträckning och brott för komplexa lastfall inom plåtformning

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Shafiqul

Shafiqul Islam


shafiqul.islam@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom maskinteknik

Syftet med PREDICT är att uppnå ökad noggrannhet i prediktering av försträckning och sprickor genom att utveckla avancerade materialmodeller, kalibreringstekniker och effektiva finitelementssimuleringar, vilket kan möjliggöra robusta predikteringar av formbarhet.

Specifikt ska simuleringsbaserad prediktering av fenomen såsom icke-linjära töjningsvägar, effekten av töjningshastighet, anisotropi och närvaro av kantsprickor studeras. Skadeexperiment kommer att utföras och karakteriseringstekniker kommer att utvecklas för att generera avancerade FE-modeller som enkelt kan implementeras i industriella tillämpningar. Vidare kommer metamodeller, baserade på FE-modellerna, att utvecklas och användas tillsammans med AI för att förutsäga formbarhet baserad på leverantörsdata samt förebygga fel och göra processjusteringar. Detta kommer att vara ett viktigt steg inom Industry 4.0 för partnerna.

Hög prediktionsnoggrannhet för FE-modeller kommer att minska behovet av iterativa kompenseringsprocesser av kontaktytorna på form samt verktyg. Detta kommer att motverka komponentfel, behov av ytterligare omarbetning samt leda till en effektivare introduktion av nya och lätta material. Sammantaget kommer detta kunna reducera miljöpåverkan.

PREDICT samlar in kompetens från svensk industri, forskningsaktörer inom tillverkningsprocesser, FE-modellering och experter på plåtformning.

Fakta

Längd

20210101-20231231

Budget

13 264 800

Kontaktperson

Shafiqul

Shafiqul Islam

shafiqul.islam@bth.se

Deltagare

Shafiqul Islam

Shafiqul Islam
Universitetslektor

Mats Sigvant

Mats Sigvant
Adjungerad universitetslektor

Johan Pilthammar

Johan Pilthammar
Adjungerad Lektor (Volvo Cars)

Sharon Kao-Walter

Sharon Kao-Walter
Professor emerita

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×