Saleh Javadi håller föredrag om AI och maskininlärning på The Pot

Saleh Javadi, BTH håller ett föredrag om AI och maskininlärning på The Pot

Fredagen den 8 december höll Saleh Javadi, bitr. universitetslektor i systemteknik, ett föredrag om vikten av AI och maskininlärning för verkliga applikationer. Deltagarna fick lära sig underliggande koncept och terminologi för att utveckla maskininlärningsalgoritmer. De fick även möjlighet att öva på att bygga några maskininlärningsmodeller för intressanta industriella applikationer.

Föredraget var en del av en regelbundet återkommande träff kallad AI Lab på the Pot där alla som är intresserade av AI är välkomna att delta.

Tid och plats: The Pot, Karlskrona, fredagar mellan 11:00 – 13:00

 

 

 

 

20 december 2023