Doktorsexamen Lena Claesson

Fr.v. Benny Lövström, Lars Håkansson, Lena Claesson och Sven Johansson

Den 13 oktober presenterade och försvarade Lena Claesson sin doktorsavhandling med titeln: Remote laboratories in STEM education – Strategies and methods for implementation i ämnet tillämpad signalbehandling

Examinator och huvudhandledare: Dr. Benny Lövström (docent), BTH
Handledare: Prof. Lars Håkansson, Linnéuniversitetet och  Dr. Sven Johansson, BTH

Opponent:  Prof. Clara Viegas, Polytechnic of Porto, Portugal
Betygsnämnd:
– Assoc. prof. Unai Hernandez-Jayo, Universidad de Deusto, Spanien
– Prof. Ann-Marie Pendrill, Lunds universitet och Göteborgs universitet
– Assoc. prof. Elio San Cristóbal Ruiz, Spanish University for Distance Learning, Spanien

Suppleant: Dr. Siamak Khatibi (docent), BTH

Examinator Benny Lövström överlämnar betygsprotokollet. I bakgrunden syns prof. Ann-Marie Pendrill, betygsnämndens ordförande, som via Zoom just meddelat betygsnämndens beslut.

Spikning av avhandlingen.

16 oktober 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×