Doktorsexamen Mårten Silvanius

Mårten Silvanius med opponent, betygsnämnd och handledare

8 september 2023

Den 8 september presenterade och försvarade Mårten Silvanius sin doktorsavhandling med titeln:
”Surviving under water Physiological limitations and technical possibilities” i ämnet systemteknik.

Examinator och huvudhandledare: Dr Oskar Frånberg (docent), BTH
Handledare: Prof Tobias Larsson, BTH

Opponent:  Assistant Professor Rachel Lance, Duke University, USA
Betygsnämnd:
Dr. Kristian Soltesz (docent), Lunds universitet
PhD Research director Frauke Tillmans, Divers Alert Network, USA
Assoc. prof. Arne Sieber, Oxygen Scientific GmbH, Österrike

Suppleant: Prof. Mattias Dahl, BTH

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×