Industriell ekonomi och management

Industriell ekonomi och management

Forskarna intresserar sig för samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Man studerar entreprenörskap och dess betydelse för hållbar tillväxt och samhällsutveckling, hur institutionella ramvillkor påverkar företagande samt villkoren för att kommersialisera tekniska innovationer.

Forskarna studerar såväl etablerade som framväxande industrier och branscher och företag i alla storlekar. Forskningen sker i samverkan med andra samhällsaktörer – nationellt och internationellt.

BTH:s forskare är engagerade i den ekonomiska samhällsdebatten och medverkar ofta då policyfrågor som rör företagande debatteras.

Forskningen inom industriell ekonomi och management bedrivs i huvudsak vid institutionen för industriell ekonomi.

Inriktningar

Innovation, teknik och management

Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen omfattar forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.

 

 

Industriell dynamik och teknologisk förändring

Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, spridning av innovationer och ny teknik samt omvandlingsprocesser som påverkar näringslivet på alla nivåer, som till exempel digitalisering. En del av forskningen är att studera effektivitets- och produktivitetskonsekvenser av sådana förändringar.

 

Exempel på projekt

ANAKIN – Automatiserad analys & klassificering av förseningsorsaker i järnvägssystemet

ANAKIN – Automatiserad analys & klassificering av förseningsorsaker i järnvägssystemet

Sedan 2012 har Trafikverket tillämpat en kvalitetsavgiftsmodell som syftar till att ge ekonomiska incitament för såväl järnvägsföretagen som för Trafikverket att arbeta för en ökad punktlighet i det svenska järnvägssystemet. Nämnd modell baseras på en process för att fastställa grundorsaken till förseningar som uppstår och därmed även identifiera vilken part som är ansvarig för olika förseningarna som uppstår och vilka avgifter som parten ska betala. Uppgiften att identifiera och ange grundorsaken för ett viss tågs (mer)försening sker helt manuellt i dagsläget och görs framför allt i ett operativt skede av trafikledningen. Den initiala orsakkodningen granskas och kompletteras därefter av Trafikverkets kvalitetsutredare. Orsakodningen är en utmanande arbetsuppgift som baseras på multipla, spridda informationskällor och ibland komplexa orsakssamband. Detta projekt syftar till att analysera Trafikverkets manuella process för orsakkodning av förseningar och undersöka om det finns förutsättningar att underlätta dels den initiala orsakskodningen, dels granskningen av denna genom ändamålsenliga stödfunktioner.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

jonas-månssonJonas Månsson, professor
Ämnesföreträdare, industriell ekonomi och management
E-post: jonas.mansson@bth.se
Telefon: 0455-38 56 12

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×