Industriell ekonomi och management

Industriell ekonomi och management

Forskarna intresserar sig för samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Man studerar entreprenörskap och dess betydelse för hållbar tillväxt och samhällsutveckling, hur institutionella ramvillkor påverkar företagande samt villkoren för att kommersialisera tekniska innovationer.

Forskarna studerar såväl etablerade som framväxande industrier och branscher och företag i alla storlekar. Forskningen sker i samverkan med andra samhällsaktörer – nationellt och internationellt.

BTH:s forskare är engagerade i den ekonomiska samhällsdebatten och medverkar ofta då policyfrågor som rör företagande debatteras.

Forskningen inom industriell ekonomi och management bedrivs i huvudsak vid institutionen för industriell ekonomi.

Inriktningar

Innovation, teknik och management

Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen omfattar forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.

 

 

Industriell dynamik och teknologisk förändring

Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, spridning av innovationer och ny teknik samt omvandlingsprocesser som påverkar näringslivet på alla nivåer, som till exempel digitalisering.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×