Institutionen för industriell ekonomi, TIEK

Institutionen för industriell ekonomi, TIEK

Institutionen för industriell ekonomi är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Vid institutionen bedriver vi utbildning inom huvudområdet industriell ekonomi. Vi erbjuder program på campus och distans. Programmen ger dig antingen en bred ekonomisk grundkompetens eller specialisering inom innovation och entreprenörskap.

Forskning bedrivs inom området teknik, innovation och entreprenörskap. Den forskargrupp vi har heter Center for Innovation and Technology Research, CITR.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta Emil Numminen, prefekt eller Monica Nilsson, institutionskoordinator. Vill du besöka oss så hittar du oss på plan 2 i hus J, Campus Gräsvik.

Forskning

 

Forskningen i industriell ekonomi på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher. På BTH har forskningen två huvudsakliga inriktningar:

Innovation, teknik och management
Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens, och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen inbegriper forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.

Industriell dynamik och teknologisk förändring
Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, diffusion av innovationer och ny teknik, samt omvandlingsprocesser som skär över näringslivet i tid och rum, som till exempel digitalisering.

Working paper series
S-WoPEc – Working Paper Series

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

Nyheter

Bättre resultat med komplex mätning 

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom, men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.   -Bakom ett resultat, bra eller dåligt, finns alltid många faktorer som påverkat. Att inte veta, eller tro sig veta orsaker utan underlag, är ofta en källa till bristande utveckling eller felaktig styrning i företag och offentliga verksamheter, säger professor Jonas Månsson.  Mätning av effekter, och av effektivitet och produktivitet, utvecklar forskarna tillsammans med företag och projektorganisationer med genomlysning av faktorer som gynnar eller missgynnar innovation, med undersökning av produktivitetsutveckling och teknisk utveckling tillsammans med företag samt industriell dynamik och teknologisk förändring tillsammans med myndigheter och policy-makers.   De matematiska och statistiska metoder som används är beprövade och utvecklas kontinuerligt i internationellt forskningsutbyte och i samverkan med aktörer utanför universitetsvärlden. Jonas Månsson har studerat effektivitet och produktivitet i så skilda verksamheter som riskvarnar i Kenya, tingsrätter i Norge, pappersbruk, sågverk och universitet/högskolor med mera. -Effektivitetsstudier utgår från att minimera resursförbrukningen och/eller maximera produktionen givet de medel och mål man har att förhålla sig till. Men det gäller att verkligen förstå den verksamhet man granskar, skrivbordsanalyser ger ofta […]

13 januari 2021