Institutionen för industriell ekonomi, TIEK

Institutionen för industriell ekonomi, TIEK

Institutionen för industriell ekonomi är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Vid institutionen bedriver vi utbildning inom huvudområdet industriell ekonomi. Vi erbjuder program på campus och distans. Programmen ger dig antingen en bred ekonomisk grundkompetens eller specialisering inom innovation och entreprenörskap.

Forskning bedrivs inom området teknik, innovation och entreprenörskap. Den forskargrupp vi har heter Center for Innovation and Technology Research, CITR.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta Emil Numminen, prefekt eller Monica Nilsson, institutionskoordinator. Vill du besöka oss så hittar du oss på plan 2 i hus J, Campus Gräsvik.

Forskning

 

Forskningen i industriell ekonomi på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher. På BTH har forskningen två huvudsakliga inriktningar:

Innovation, teknik och management
Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens, och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen inbegriper forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.

Industriell dynamik och teknologisk förändring
Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, diffusion av innovationer och ny teknik, samt omvandlingsprocesser som skär över näringslivet i tid och rum, som till exempel digitalisering.

Working paper series
S-WoPEc – Working Paper Series

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×