Ny publikation om kriminologisk teori

Johanna Börrefors, fil. dr vid TIEK, är medförfattare till två kapitel i antologin Kriminologiska teorier och hur man använder dem. I antologin, med bidrag från lektorer, docenter och professorer verksamma främst inom ämnet kriminologi, behandlas bland annat vad en teori egentligen är, därefter görs en presentation av teorin om rationella val, kontroll­teori, resiliensteori kopplat till risk- och skyddsfaktorer, en över­­sikt över kritisk kriminologi och, på samma tema, Chambliss konfliktteori om strukturella motsättningar samt om kulturkriminologi i Durkheims anda. Ett kapitel resonerar även kring vad litterärt och bildmässigt berättande kan säga kriminologisk forskning. Sist men inte minst presenteras ett intersektionalitetsperspektiv i kriminologin, ett pers­pektiv som bland annat används i ett kapitel för att analysera Christies teori om ideala offer.

20 mars 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×