Johan Eklund i Blekinge Läns Tidning

”Fler måste försörja sig själva,” berättar Johan Eklund i Blekinge Läns Tidning. Johan förklarar varför det nya ekonomiska utanförskapet är oförenligt med den svenska modellen. Han föreslår åtgärder för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda, till exempel genom att investera i praktiknära utbildningar.

Läs vidare på BLTs hemsida: https://www.blt.se/naringsliv/fler-maste-forsorja-sig-sjalva/

Johan E Eklund är chefekonom Sydsvenska Industri och Handelskammaren, professor BTH och Jönköping International Business School, (JIBS) Johan P Larsson är Associate Professor University of Cambridge och knuten till Jönköping International Business School, (JIBS).

 

12 april 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×