BTH-professor bakom regeringens nya sätt att följa upp arbetsmarknadspolitiken

Johan Eklund

Utanförskap och avsaknad av självförsörjning är ett problem för såväl individen som för samhället. Johan Eklund, professor vid BTH, anser att vi behöver ha ett mer effektivt synsätt, eller mått, på sysselsättning. Han föreslår självförsörjningsgrad som mer korrekt och användbart. Det finns nu med i regeringens vårproposition och kommer utgöra ett sätt att följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiken.

Sverige har under lång tid haft hög invandring och idag är andelen utrikes födda nästan 20 procent av befolkningen. En stor andel av dessa invandrare har inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, vilket medfört att Sverige 2018 hade det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Europa.

Johan Eklund, professor i industriell ekonomi vid BTH, har under flera år engagerat sig i att förstå problematiken kring ekonomiskt utanförskap. Han har även levererat forskningsgrundade policyförslag på området. Målet är att minska utanförskapet och främja en bättre ekonomisk integration för utrikes födda i Sverige.

Johan Eklund, tillsammans med Johan P Larsson vid University of Cambridge, ligger bakom utformningen om ett nytt sätt att följa upp arbetsmarknadens utveckling. De har tillsammans föreslagit och konstruerat ett nytt mått på självförsörjningsgrad, vilket enligt dem ger en mer rättvisande bild av verkligheten.

-I stället för att bara titta på hur många personer som är sysselsatta minst en timme under en viss månad, tar självförsörjningsgraden hänsyn till inkomstnivåer som är tillräckliga för att betraktas som självförsörjande, menar Johan Eklund.

Han menar att det är viktigt att studera konsekvenserna av utanförskap och låg självförsörjningsgrad.

-Utanförskap och avsaknad av självförsörjning påverkar inte bara den enskilda individen utan även hela samhället. Jag ser att det ekonomiska utanförskapet är mer omfattande än vad den officiella sysselsättningsstatistiken visar, och det är något som måste tas på allvar, avslutar Johan Eklund.

Regeringens vårproposition inkluderar nu måttet självförsörjningsgrad vilket är ett steg i rätt riktning för att bättre förstå och hantera dessa problem.

22 april 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×