Nyheter

Välkommen till campus! Läs hur vi planerar inför hösten

Publicerad: 2021-07-20

BTH planerar att delvis återgå till campusundervisning i höst, även om det fortfarande finns viss osäkerhet kring hur coronaläget utvecklas. Vår planering bygger på att utvecklingen för smittspridning och vaccinationer fortsätter i positiv riktning samt att alla tar eget ansvar. Så här ser BTH:s planer ut för hösten Vi återgår delvis till campusundervisning i läsperiod […]

Read more

Drygt 2 800 nyantagna studenter välkomnas i höst

Publicerad: 2021-07-16

Idag får alla studenter som sökt en utbildning vid BTH sitt antagningsbesked. Totalt är det 2 805 nya studenter som erbjuds en utbildningsplats till hösten. Idag kommer det efterlängtade antagningsbeskedet till alla som sökt en högskoleutbildning. BTH erbjuder 2 805 studenter en utbildningsplats – antingen på ett längre utbildningsprogram eller på en kortare kurs eller ett […]

Read more

Forskning som bidrar till att lösa samhällets utmaningar

Publicerad: 2021-07-01

All forskning vid BTH har ett syfte – att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Detta gäller all forskning – oavsett område. I mars 2021 var UR Samtiden på BTH och mötte några av våra forskare. Det resulterade i följande forskningsfilmer med populärvetenskapligt innehåll: Vad är receptet på en hållbar produkt? Ny modell för att […]

Read more

Studenter lär sig cybersäkerhet i Ryssland och Ukraina

Publicerad: 2021-06-25

Tack vare samarbete med universitet i Ryssland och Ukraina kan BTH:s IT-säkerhetsstudenter läsa vidare och få en dubbel examen i säkerhet – en från BTH och en från det utländska lärosätet. BTH deltar i det EU-stödda projektet ”Educating the next generation experts in cyber security” som ger studenter i IT-säkerhet en möjlighet att studera cybersäkerhet […]

Read more

Film ska ge jämlik barnhälsovård för landets barn

Publicerad: 2021-06-24

Som ett led i att uppnå en jämlik barnhälsovård i Sverige har BTH, tillsammans med Region Blekinge och Region Uppsala, tagit fram en utbildningsfilm för dem som arbetar inom barnhälsovården. -Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt och barnhälsovården behöver ständigt utveckla sitt program för att kunna erbjuda en modern barnhälsovård, berättar Johanna Tell vid […]

Read more

Nationell forskarskola om åldrande och hälsa – gemensam satsning för 12 lärosäten

Publicerad: 2021-06-21

BTH är ett av tolv lärosäten som är med och finansierar den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, som koordineras av Lunds universitet. Forskarskolan finansieras mellan 2014–2021 med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Satsningen kommer nu att fortsätta även därefter när tolv lärosäten gått samman för framtida finansiering. Med den nya modellen har forskarskolan […]

Read more

Årets Stanfordprojekt blev en lösning för att spåra och återvinna material

Publicerad: 2021-06-14

I årets Stanfordprojekt, där studenter samarbetar med studenter från Stanford University, har studenterna tagit fram en lösning som gör att företag kan spåra och återvinna material. De tre BTH-studenterna; Joakim Gylleneiden, Mohammed Ali och Joel Wirén läser sista året på Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, har under en termin haft ett projekt ihop med studenter från Stanford […]

Read more

Hybridklassrum – möjliggör effektiv inlärning på distans

Publicerad: 2021-06-07

BTH är ett av tre lärosäten som får del av KK-stiftelsens satsning för att ta fram nätbaserade, och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Jag är naturligtvis mycket glad över beslutet från KK-stiftelsen. Den gör att vi kan erbjuda kurser till studenter och ingenjörer som vill vidareutbilda sig, oavsett ifall de finns i Sverige […]

Read more

Studenter fick utmärkelse för Bästa examensarbete

Publicerad: 2021-06-04

Idag var det avslutningsceremonier för våra studenterna med musik, tal och utmärkelser av olika slag. Sjuksköterskestudenterna Viktória Németh och Helga Törneryd belönades med utmärkelsen ”Bästa examensarbete” för sitt arbete ”Från tabu till holism: Sjuksköterskors upplevelse av samtal om sexualitet med patienter – En integrativ litteraturöversikt”. Motiveringen till utmärkelsen löd: ”Sjuksköterskor ansvarar genom sin kompetens i […]

Read more

Forskare får 24 miljoner för att skapa äldrevänliga miljöer

Publicerad: 2021-05-27

Tre forskare vid BTH får, tillsammans med en forskare vid Umeå universitet, 24 miljoner för ett projekt som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer i kommunen i att skapa ett mer åldersvänligt samhälle. – En utgångspunkt är att äldreomsorg, fysisk planering och äldre själva har överlappande intressen i bostäder och omsorg. De har olika synpunkter […]

Read more

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×