Nyheter

Starkt sug efter ingenjörer med AI-kompetens

Publicerad: 2019-08-20

I höst startar ett nytt civilingenjörsprogram på BTH – inom AI och maskininlärning. Enligt SvD Näringsliv är  maskininlärningsingenjör den jobbkategori som är hetast just nu tack vare alla AI-projekt som startas inom flera branscher vilket kräver ingenjörer med denna kompetens. För en utbildad civilingenjör inom AI och maskininlärning är arbetsfältet brett. AI tillämpas idag som […]

Visa mer

Unga talanger möts på BTH

Publicerad: 2019-08-16

Under tre dagar har BTH varit värd för ett nordiskt talangläger för unga. På lägret har 22 elever i åldrarna 13-18 år träffats för att teoretiskt och praktiskt arbeta med och lösa utmaningar inom artificiell intelligens. Under de tre dagarna har eleverna fått prova på att programmera och att utmana sig själva inom området artificiell […]

Visa mer

Grattis till din studieplats vid BTH

Publicerad: 2019-07-12

Vi är glada att du har valt att studera vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Glöm inte att tacka ja till din studieplats senast den 26 juli. På webbsidan ”Nyss antagen” har vi samlat viktig information för dig som är ny student hos oss. Här hittar du bland annat information om hur du söker bostad samt […]

Visa mer

Närmare 2 500 nya studenter till BTH

Publicerad: 2019-07-11

Nu har alla studenter som sökt en utbildning vid BTH med start i höst fått sitt antagningsbesked. Totalt 7 205 sökte en utbildning och 2 415 studenter erbjuds idag en utbildningsplats. Den 15 april var sista dag för att söka till ett program eller till en kurs med start till höstterminen. Idag är den första antagningsomgången klar och […]

Visa mer

BTH bidrar till utveckling av artificiell intelligens

Publicerad: 2019-07-09

Forskningsmiljön inom big data och data science vid BTH nämns som en av de miljöer i Sverige som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens enligt en nyligen gjord rapport från Vinnova. I Vinnovas rapport ”AI-miljöer för Sverige” lyfts AI:s viktiga roll för Sverige. Tekniken är viktig för vår utveckling, för vår konkurrenskraft och för vår […]

Visa mer

BTH-forskare på plats i Almedalen

Publicerad: 2019-07-03

Under Almedalsveckan finns BTH-forskare i industriell ekonomi och i strategisk hållbar utveckling på plats för att delta i debatter och diskussioner i aktuella frågor. Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm, båda professorer i industriell ekonomi vid BTH,  deltar i följande större evenemang arrangerade av Entreprenörskapsforum: En modern arbetsrätt – så får vi en flexibel och fungerande […]

Visa mer

BTH en av få högskolor med e-hälsa i vårdutbildningen

Publicerad: 2019-07-03

Sjuksköterskeutbildningen vid BTH är en av få utbildingar i landet där e-hälsa ingår i visar Vårdförbundet Students nyligen genomförda undersökning. E-hälsa eller digitalisering ingick endast i sex av 55 undersökta grundutbildningar.  Omvårdnad, medicin och e-hälsa är centrala kurser på BTH:s sjuksköterskeprogram. E-hälsa inom omvårdnad ingår som obligatorisk del i det treåriga programmet. – E-hälsa är […]

Visa mer

Unik hållbarhetsutbildning firar 15 år med stor återträff

Publicerad: 2019-06-26

BTH:s utbildning i strategiskt ledarskap för hållbarhet fyller 15 år i år. Fler än 700 studenter från över 80 länder har i dagsläget genomgått utbildningen. Under tre dagar samlas närmare 150 av dessa i Karlskrona vid en återträff för att samtala och inspireras i sitt arbete mot hållbarhet. BTH:s ettåriga magisterutbildning i strategiskt ledarskap för […]

Visa mer

BTH utökar sitt samarbete med Andhra university i Indien

Publicerad: 2019-06-25

BTH:s samarbete med Andhra University i Indien utökades och förlängdes idag med fem år i och med att rektorerna för de båda lärosätena underteckande ett nytt samarbetsavtal. Andhra University i Indien erbjuder en fyraårig kandidatexamen i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola inom områdena elektronik och kommunikationsteknik, datorteknik och maskinteknik. Studenterna som ingår i samarbetet genomför […]

Visa mer

BTH skriver på klimatramverk för lärosäten

Publicerad: 2019-06-24

BTH är en av de  36 medverkande högskolorna i initiativet att ta fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån ramverket ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning. Den senaste IPCC-rapporten från […]

Visa mer