Nyheter

Se hedersdoktorns föreläsning

Publicerad: 2019-06-19

Fredagen den 17 maj utsågs Mikael Blomqvist till ny hedersdoktor vid BTH. I anslutning till utnämnandet höll Mikael föreläsningen ”Entreprenörskap förändrar världen”. Se hela hans föreläsning här. Mikael Blomqvist är företagsentreprenören från Karlskrona som brinner för frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning. Mikael har startat ett flertal företag som idag har samarbete med BTH inom […]

Visa mer

Festlig avslutning på campus

Publicerad: 2019-06-04

Under två dagar i juni är det avslutningsceremonier för BTH:s alla programstudenter när de firar att deras studier är till ända. Det är festligt och högtidligt på båda våra campus. På Campus Karlshamn pågår idag EXIT. Det är medieteknikstudenternas examensutställning där de visar upp allt från virtuella verkligheter till spännande ljud- och ljusinstallationer. På campus […]

Visa mer

BTH-forskare bland de mest citerade i världen

Publicerad: 2019-05-30

Vid en nyligen genomförd extern projektutvärdering visade det sig att BTH:s forskare inom strategisk hållbar utveckling och produktutveckling är bland de mest citerade i världen. Så kallade profilprojekt är forskningsfinansiären KK-stiftelsens största enskilda satsningar. För att få pengar till ett profilprojekt krävs en redan stark forskningsmiljö och syftet är att stödja en ytterligare vässning till […]

Visa mer

Toppstudent från BTH får Global Swede-diplom

Publicerad: 2019-05-21

Idag delades Global Swede-diplom ut till ett 20-tal internationella högskolestudenter vid en ceremoni på Utrikesdepartementet. Studenterna har utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för både Sverige och det egna landet. En av dem är BTH-studenten Alena Iuzefovich. Global Swede är en del av regeringens och Svenska […]

Visa mer

Högtidlig installation av rektor Mats Viberg

Publicerad: 2019-05-17

Idag blev BTH:s rektor Mats Viberg installerad under högtidliga former vid den akademiska högtiden. Sex nya professorer installerades samt 15 doktorer och en hedersdoktor promoverades. BTH:s styrelseordförande Peter Örn deltog hälsade alla välkomna till årets akademiska högtid. Första högtidliga punkt på programmet var rektorsinstallationen då BTH:s rektor Mats Viberg installerades av Torbjörn von Schantz, rektor […]

Visa mer

BTH-forskare får entreprenörspris

Publicerad: 2019-05-10

Forskaren Saleh Javadi får stiftelsen ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 ooo för sin idé om hur artificiell intelligens kan bidra till minskad energianvändning. Saleh Javadi är doktorand vid institutionen för matematik och naturvetenskap vid BTH. Under sin tid vid BTH har han arbetat med en idé där artificiell intelligens kombinerat med energieffektivisering kan ge minskad energianvändning […]

Visa mer

BTH-forskare prisas för räddat hamnmagasin

Publicerad: 2019-05-08

Andrea Gimeno Sánchez, doktorand i fysisk planering, har vunnit ”Bauwelt Award” för ett arbete med att restaurera ett hamnmagasin i Valencia i Spanien. Det är den tyska tidskriften Bauwelt Magazine som delar ut pris till arkitektkontor för bästa första byggnad. Tävlingen är öppen för arkitekter och stadsplanerare från hela världen. Priset ges till bästa ”första […]

Visa mer

BTH-forskare får stipendium för studier vid MIT

Publicerad: 2019-05-03

Fredrik Söderqvist, doktorand i industriell ekonomi, får Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för att studera vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Fredrik kommer att fördjupa sig i arbetsmarknadsekonomiska frågor som rör fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalens roll i att lindra negativa konsekvenser av strukturomvandling. Han kommer att studera vid Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology […]

Visa mer

BTH:s första studenter vid Shanghai Polytechnic University

Publicerad: 2019-04-24

BTH har nu sina första maskinteknikstudenter vid Shanghai Polytechnic University i Kina. De två studenterna läser sitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid BTH och kommer att studera vid det kinesiska universitetet under hela vårterminen 2019. Förutom kurser i maskinteknik kommer de att läsa kurser i det kinesiska språket. Under sin vistelse i Kina gör studenterna […]

Visa mer

Allt fler har BTH som sitt förstahandsval

Publicerad: 2019-04-16

Efter den 15 april som är sista dag att söka till högskolan, visar ansökningsstatistiken att antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar. Den totala mängden ansökningar är på samma nivå som 2018 men allt fler väljer BTH högre upp bland sökalternativen. För att kunna jämföra årets statistik med förra årets måste vi ta […]

Visa mer