Anna Kusetogullari försvarade sin avhandling i industriell ekonomi

Den 3 juni 2024 försvarade Anna Kusetogullari vid Institutionen för industriell ekonomi framgångsrikt sin doktorsavhandling om mjukvaruutveckling.

I avhandlingen ”Digital Frontiers: Studying the link between Software Development and Firm Prospects for Innovation, Internationalization, and Growth Aspiration” undersöker Anna Kusetogullari sambandet mellan mjukvaruutveckling och företagens förmåga att innovera. Avhandlingen undersöker vidare hur detta förhållande formar företagens ambitioner att expandera internationellt.

Opponent på disputationen var Professor Hildegunn Kyvik Nordås vid Örebro universitet.

Avhandlingen och sammanfattningen finns tillgänglig på: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-26113

5 juni 2024