Studentkåren har valt Mikael Keskitalo till Årets lärare

BTH:s studenter har sagt sitt och Blekinge studentkår tillkännager nu Årets lärare 2023. Mikael Keskitalo, på institutionen för industriell ekonomi, har utsetts till Årets lärare för sitt exceptionella engagemang och sina inspirerande och relevanta undervisningsmetoder.  

Mikael är känd för sin entusiasm och passion för sitt ämne. Han är lyhörd för studenternas synpunkter och han inspirerar och hjälper dem att nå sin fulla potential.

Studenter lovordar Mikael för hans innovativa och relevanta undervisningsmetoder som gör hans föreläsningar dynamiska och engagerande. Uppskattat är också hans sätt att bjuda in till att våga ställa frågor som han sedan besvarar på ett pedagogiskt sätt.

–Jag är glad, stolt och tackar Blekinge Studentkår för detta ärofyllda pris. Tack även till Henrik Sällberg som visade mig hur man undervisar när jag höll min första kurs på BTH 2020, Emil Numminen för angreppssättet ”teaching” vs. ”learning” som syftar till att kunskap nås genom delat ansvar mellan lärare och student och Monika Nilsson för stöd och samarbetsvilja som möjliggör för oss lärare att optimera vår undervisning till gagn för våra studenter!

På frågan om vad som är viktigt i rollen som lärare svarar Mikael att han haft stor nytta av sin internationella erfarenhet som visat att kunskap är trygghet.

–När en student förstår hur teori används i verkligheten, då är studenten trygg i sig själv och rustad att klara konkurrens i näringslivet. Det finns inget så tillfredsställande som när en alumn ringer och tackar för kunskap de fått genom sin utbildning på BTH och som de nu använder i yrkeslivet – det är en häftig känsla.

24 maj 2024